Dopolnitve programa 1. december 2019


Vsebina posnetka

 01:10 Več načinov plačila na izdanem računu (na primer kombinacija Booking in gotovina)

 02:20 Ročno številčenje izdanih računov (namenjeno knjiženju računov, ki so pripravljeni v drugem programu)

 03:40 Podatek o masi artikla pri tiskanju dokumentov

 04:30 Podatek o datumu in uri pošiljanja računov in predračunov

 04:50 Možnost izdaje računov za predplačilo tudi izdajateljem, ki niso davčni zavezanci (zaradi lastne evidence)

 05:50 Dodatni opisi in klavzule na izdanih računih

 06:10 Predlaganje možnih kompenzacij

 06:50 Podatek o stranki in delavcu na seznamu knjižb v Dvostavnem knjigovodstvu

 07:00 Uvoz prometa zalog preko Excela (začetno stanje, prejemi, izdaje)

 08:10 Količinsko vodenje zalog (na primer za prejete konsignacije)

 08:40 Nov način knjiženja prenosa med skladišči

 09:25 Več možnih povračil pri obračunu poslovodenja

 10:30 Dopolnjen analitični REK za napotene delavce (za obdobje, ko niso bili napoteni v tujino)

 10:50 Več možnosti v Nabiralniku (shranjevanje .pdf datoteke izpiska na bančni izpisek, pripenjanje dokumentov na nove in obstoječe temeljnice, stranke in delavce)

 13:50 Obračun storitev računovodskega servisa tudi glede na datum nastanka knjižb (ne samo datuma temeljnice)

 14:15 Rekapitulacija opravljenega dela po uporabnikih (delavcih servisa)V tem prispevku