Evidenca delovnega časa

Evidenca dela v Minimaxu skrbniku omogoča: upravljanje z evidenco delovnega časa (vnos delavcev, določitev urnikov ...), ročni vnos ali urejanje prihodov, odhodov in odsotnosti in vse zakonsko predpisane evidence.

Optimalno je, da delavci sami vnašajo ure v mobilno aplikacijo. Podatki se samodejno prenesejo v program, kjer jih administrator po potrebi ureja in prenese v obračun plač.

Mobilna aplikacija Minimax mojINFO delavcem omogoča enostavno evidentiranje prihodov, odhodov in odsotnosti ter urejanje preteklih vnosov ter vpogled v svojo evidenco delovnega časa brez uporabe kartice in fizičnega "štempljanja".