Kako na dokumentih natisnemo (skenirani) podpis?

Če želimo nastaviti, da se na izpis dokumenta natisne tudi skenirani podpis, uredimo to

  1. v meniju Nastavitve > Izpisi, kjer na preglednici izpisov izberemo želen izpis (npr. izdan račun);
  2. izberemo zavihek Podpis,
  3. v polju Natisni podpis izberemo Sliko. 
  4. Sliko podpisa, ki jo imamo shranjeno na računalniku, vstavimo tako, da kliknemo na ikono za nastavitve in Izberi datoteko.
  5. S klikom na Uredi, urejamo dodatno nastavitve slike.(širino, višino..)
V tem prispevku