Beleženje embalaže pri vnosu prejetega računa iz drugih držav

Skladno z veljavo zakonodajo morajo podjetja, ki nabavljajo material in/ali blago v drugih državah, evidentirati tudi embalažo, v kateri je bilo blago dobavljeno.

Vnos embalaže na prejetem računu 

Minimax omogoča, da embalažo v kateri smo prejeli blago oziroma material iz druge države, zabeležimo pri vnosu prejetega računa, v zavihku Embalaža. Pri vnosu mase posamezne prejete embalaže, lahko izbiramo med naslednjimi vrstami embalaže:

  • Papir in karton.
  • Plastika.
  • Les.
  • Železo in jeklo.
  • Aluminij.
  • Steklo.
  • Drugo, kjer vrsto embalaže vpišemo ročno.

Vneseno vrsto embalaže bo program predlagal pri naslednjem vnosu. 

Ko račun shranimo oziroma potrdimo, je na pogledu računa prikazana posamezna vrsta embalaže in prejeta masa.

Več o vnosu embalaže preberite tukaj.

Zbir po vrstah embalaže

Skupno maso posamezne vrste prejete embalaže za tekoče poslovno leto lahko hitro in enostavno preverimo s pomočjo Zbira po vrstah embalaže v meniju Poslovanje > Prejeti računi. 

Pregled lahko dodatno omejimo z izbiro dobavitelja in/ali obdobjem datuma opravljanja.

Masa embalaže je prikazana v tonah.

Več o Zbirih po vrstah embalaže preberite tukaj.

V tem prispevku