Prejeti račun za razmejitev stroškov

Prejeti račun za razmejitev stroškov uporabljamo v primeru plačila naročnine, zavarovalne premije, ipd. 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • izbrano ustrezno stopnjo DDV,
  • določeno povezavo na Razmejitev stroškov.
 3. Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono .
 4.  Pri izbiri takega odhodka, program ponudi dodatni polji:
  • Število mesecev razmejitve: vpišemo število mesecev, na katere se strošek nanaša.
  • Konto stroška razmejitve: vpišemo konto, na katerega želimo knjižiti strošek.
 5. preverimo Osnovo in znesek DDV,
 6. kliknemo Shrani vrstico,
 7. račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Ob potrditvi prejetega računa program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice:

 • Osnovna temeljnica poknjiži račun na konto razmejitve, to je konto odhodka. 
 • Dodatne temeljnice razknjižujejo konto razmejitve in knjižijo strošek na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.

Program pripravi toliko temeljnic, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Prva temeljnica je v mesecu, ki je vpisan pri datumu opravljanja na prejetem računu. Vsaka naslednja temeljnica je za en mesec naprej.

V tem prispevku