Količinska maloprodaja

Navodilo velja za vodenje količinske maloprodaje v programu Minimax.

Aktivacija skladišča maloprodaje

 1. Ob aktivaciji zalog v meniju Poslovanje > Zaloge ali naknadno v meniju Šifranti > Skladišča odpremo novo skladišče.
 2. Vnesemo Naziv skladišča.
 3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
  • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov.
 4. Pri polju Vodenja zalog izberemo Po prodajni vrednosti. 
 5. Program prikaže možnost izbire knjiženja zalog: 
  • Po nabavni vrednosti.
  • Po prodajni vrednosti - pri kateri določimo tudi konte za knjiženje. Program samodejno predlaga: 
   • Konto zaloge > 6630 - Blago v lastni prodajalni.
   • Konto RVC > 6690 - Vračunana razlika v cenah zalog blaga.
   • Konto DDV po splošni stopnji > 66401 - DDV, vračunan v zalogah blaga po splošni stopnji.
   • Konto DDV po znižani stopnji > 66402 - DDV, vračunan v zalogah blaga po znižani stopnji.
   • Konto DDV po posebni nižji stopnji > 66403 - DDV, vračunan v zalogah blaga po posebni nižji stopnji.
 6. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
 7. Pri polju Uporaba pustimo kljukico, sicer program skladišča ne bo prikazoval na spustnem seznamu pri vnosu prometa.
 8. Vnos podatkov shranimo s klikom na Shrani.

Vnos začetnega stanja zalog maloprodaje

Po vnosu skladišča program prikaže osnutek prometa Začetno stanje – povprečne cene

 1. Za vnos začetnega stanja zalog maloprodaje kliknemo na osnutek 
 2. in nato na Uredi.
 3. Stanje zalog maloprodaje vnesemo tako, da na vrstici ročno vnesemo:
  • artikel,
  • količino,
  • nabavno ceno  in/ali nabavno vrednost,
  • prodajno ceno in prodajno ceno z DDV.
 4. Stanje zalog maloprodaje lahko tudi uvozimo s pomočjo Excel preglednice.
 5. Če začetnega stanja nimamo, potrdimo promet začetnega stanja brez vnosov.

Pomembno

Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato program temeljnice ne pripravi. Začetno stanje knjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

Vnos prometa maloprodaje

Po potrjenem vnosu začetnega stanja pričnemo z vnašanjem različnih vrst prometa s klikom na Nov:

 • Prejem > kako vnesemo nov prejem preberite tukaj.
 • Izdaja > več o vnosu izdaje preberite tukaj
  • Program predlaga prodajno ceno iz zadnjega prejema istega artikla.
 • Sprememba cene > več o spremembi cene preberite tukaj.
 • Lastna raba > kako vnesemo promet lastne rabe preberite tukaj.
 • Inventura > več o vnosu inventur preberite tukaj.
 • Prehod v novo leto > več o postopku prehoda v novo leto preberite tukaj.
V tem prispevku