Nova izdaja v vrednostni maloprodaji

Navodilo velja za vnos izdaje v vrednostni maloprodaji.

Vnos Izdaje

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge >
 2. Nov > izberemo Izdaja.

Vnos glave Izdaje

 1. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto izdaje, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na izdaji ter način vrednotenja:
  • Kupcu: pripravi klasično izdajo blaga ali materiala.
  • V proizvodnjo : pripravi izdajo materialov v proizvodnjo.
 2. Datum: podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.
 3. Številka program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati. Številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno.
  • Izdaje je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.
 4. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na ikono "svinčnik", lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na "plus".
 5. Analitika: polje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.
 6. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).
 7. % rabata.

Vnos vrstic Izdaje

 1. Iz skladišča:  polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče.
 2. Artikel: izberemo iz spustnega seznama sistemskih artiklov (na primer vrednostno - splošna stopnja)
 3. Prodajna vrednost: prikaz skupne prodajne vrednosti.
 4. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.
 5. Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
 6. Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.
 7.  V razdelku Povzetek iz skladišča, ki se vodi vrednostno, program prikaže povzetek skupne vrednosti za posamezno stopnjo DDVja na vsakem skladišču ločeno.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico.

V tem prispevku