Urejanje licenc

Navodilo velja za primer, ko želimo urediti ali spremeniti paket licenc, ki ga trenutno uporabljamo.

 1. Na vstopni strani izberemo > Plačnik  > Licence > Urejanje licenc,
 2. Na naslednjem koraku izberemo ali želimo urejati: 

Licenco za računovodski servis

 (Velja v primeru, da vodimo več organizacij) 

 • Pri urejanju paketa za računovodski servis imamo možnost urejanja števila dodatnih dostopov. Osnovni paket omogoča dostop največ enemu uporabniku naenkrat.
 • V kolikor želimo omogočiti sočasno koriščenje paketa več uporabnikom, lahko na tem mestu določimo število uporabnikov.

Licenco za eno organizacijo

 1. Ob izbiri urejanje paketa za organizacijo lahko želeno organizacijo izberemo iz spustnega seznama in se pomaknemo na naslednji korak, kjer lahko izberemo ustrezen paket.
 2. Pri izbiri paketa lahko:
  • uredimo število dodatnih dostopov, v kolikor želimo, da sočasno koristi paket več uporabnikov.
  • izberemo drug paket s klikom na Izberi drugo licenco.
 3. Pri izbiri druge licence izberemo:
  • ali bomo paket licence plačali v enkratnem znesku za obdobje 1 leta (letno plačevanje)
  • ali bomo paket licence plačevali vsak mesec (mesečno plačevanje).
 4. Želeno licenco izberemo s klikom na Izberi licenco.
 5. Program ponudi možnost urejanja dodatnega dostopa, v kolikor želimo omogočiti istočasno koriščenje licence več uporabnikom.
 6. Nato Potrdimo izbiro.

Letno plačevanje

V programu lahko nastavimo, da licenčnino za uporabo programa plačujemo enkrat letno in se izognemo mesečni skrbi za pravočasno plačilo računa in dodatnim stroškom. Poleg tega je tudi skupen znesek licenčnine v primeru letnega plačila nižji. 

Pri letnem obračunu se licenčnina obračuna konec prvega meseca (po izbiri letnega obračuna) za skupno 12 mesecev. 

V primeru nadgradnje paketa se v mesecu po izbiri večjega paketa naredi poračun in izstavi nov račun za naslednjih 12 mesecev. 

Prehod na vrednostno nižji paket, zmanjšanje števila licenc in/ali preklop z letnega na mesečni obračun licenčnine je mogoč v 30 dneh pred iztekom 12-mesečnega obdobja, za katerega je bila obračunana in plačana licenčnina. 

V primeru prekinitve licenčne pogodbe pred iztekom 12 mesecev že plačane letne licenčnine NE vračamo.

Preklop na letni obračun licence je hiter in enostaven:

 1.  Na vstopni strani izberemo Plačnika  > Licence. 
 2. V zavihku Trenutne licence, pri organizaciji, kateri želimo spremeniti način plačevanja kliknemo na .
 3. Program odpre okno za urejanje licence organizacije. Če želimo preklopiti na letno plačevanje licence, kliknemo na v zgornjem desnem kotu. Spremembo potrdimo s klikom na Posodobi licenco.
 4. Da je nastavitev za letno plačilo licence aktivirana, preverimo na pogledu trenutnih licenc, kjer je pri polju Letni obračun dodana kljukica.

Pozor!

Paket maksi računovodstvo NE omogoča letnega plačevanja.

V tem prispevku