Novosti verzije dne 19.05.2019

Z verzijo nameščeno dne 19.05.2019, smo v program Minimax dodali naslednje novosti in dopolnitve funkcionalnosti:


Nastavitve izpisov – v celoti smo prenovili nastavitve izpisov

Na izpisih smo prenovili urejanje nastavitev in dodali možnost, da lahko za vsak izpis nastavimo svojo glavo, podpis in nogo listine ter barvo pisave. Nove možnosti omogočajo, da pripravimo izpis, ki bo skladen z našimi željami in zakonodajo.

Preverite nove možnosti nastavitve izpisov.

 

Prenovljen nabiralnik

Nabiralnik ima dopolnjene funkcionalnosti, ki omogočajo preglednejše in učinkovitejše rokovanje z dokumenti v nabiralniku.

V nabiralnik lahko pošljemo dokumente tudi preko elektronske pošte. Minimax prepozna vrsto dokumenta in ga prenese v ustrezno mapo.

Uvožene dokumente lahko združujemo v en dokument oziroma ločimo v več dokumentov.

Preverite nove funkcionalnosti nabiralnika.

 

Bančni izpiski – nov način vnosa bančnih izpiskov in zapiranje več postavk

Dokončno smo ukinili dosedanji način vnosa bančnih izpiskov.

Nov način vnosa bančnih izpiskov omogoča hitrejše in bolj pregledno knjiženje. V meniju bančni izpiski izbiramo med knjiženjem dnevnih in mesečnih izpiskov.

Pri knjiženju izpiskov smo dodali možnost pregleda knjižb in dopolnili delovanje programa pri zapiranju več postavk. Na vrsticah bančnega izpiska so po novem prikazana vsa zapiranja po računih. V primeru preklica in urejanja bančnega izpiska program ohrani povezavo na zapiranje.

Več o novem načinu vnosa bančnih izpiskov si lahko preberete na tej povezavi.

 

Izdan račun – analitika na vrsticah

Želite voditi ločeno evidenco prihodkov posameznih postavk izdanega računa?  

Pri vnosu artikla na vrstico izdanega računa lahko sedaj izberemo tudi analitiko in zatem podatke pregledujemo preko zbirov.

 

Obračun razlike v ceni

Poenostavili smo nastavitve za obračun razlike v ceni na izdanih računih.

To možnost uporabimo v primeru prodaje rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev...

V tem prispevku