Intrastat poročanje

Podatke za Intrastat za prejeme in izdaje pregledujemo in pripravimo podatke za poročanje v meniju Poslovanje > Intrastat. Da program prikaže meni poslovanje > Intrastat je pomembno, da imamo v nastavitvah > Obdobja za intrastat vneseno novo obdobje.

 1. V meniju Poslovanje > Intrastat
 2. izberemo leto in mesec.
 3. Kliknemo Prikaži podatke.
 4. Program prikaže preglednico, ki vsebuje podatke Intrastat-a: tarifo, poreklo artiklov, državo, vrsto posla, vrsto transporta, pogoje dobave, kraj, količino, maso v Kg in statistično vrednost.
 5. Klik na tarifo odpre:
  • podroben prikaz podatkov > šifro in naziv tarife, državo porekla in državo prejema, vrsto posla, vrsto transporta, pogoj dobave in lego kraja.
  • preglednico, ki vsebuje popis artiklov s količinami iz prejema na zalogi oziroma iz izdanega računa.
 6. Za posamezni mesec pripravimo statistična poročila, tako da:
  •  Izberemo Pripravi XML iz prejemov > program pripravi datoteko XML, ki vsebuje podatke za Intrastat, ki smo jih vnesli preko vnosov prejemov od dobavitelja.
  •  Izberemo Pripravi XML iz računov > program pripravi datoteko XML,  ki vsebuje podatke za Intrastat, ki smo jih vnesli preko vnosa izdanih računov.
 7. Datoteki XML shranimo na namizje in jo uvozimo na spletni portal za intrastat (CURS).
V tem prispevku