Intrastat poročanje

Podatke za Intrastat za prejeme in izdaje pregledujemo in pripravimo za poročanje v meniju  Poslovanje > Intrastat.

 1. Izberemo leto , nato mesec iz spustnega seznama

2. Kliknemo Prikaži podatke.

3. Program prikaže preglednico, ki vsebuje podatke Intrastat-a:  tarife, porekla artiklov, države, vrste posla, vrste transporta, pogoje dobave, kraje, količine, maso v Kg in statistične vrednosti.

  • Klik na tarifo odpre :    

- podroben prikaz podatkov > šifra in naziv tarife, države porekla in države odpošiljanja, vrste posla ter transporta, pogoj dobave in lege kraja;

 - ter preglednico, ki vsebuje popis artiklov s količinami iz prejema iz zaloge oziroma iz izdanega računa.

 4. Za posamezni mesec pripravimo statistična poročila :

  •  Izberemo > Pripravi XML iz prejemov > program pripravi datoteko XML, ki vsebuje podatke za  Intrastat, ki smo jih vnesli preko vnosov prejemov od dobavitelja.
  •  Izberemo >  Pripravi XML iz računov > program pripravi datoteko XML,  ki vsebuje podatke za  Intrastat ki smo jih vnesli preko vnosa izdanih računov.

 5. Datoteki XML shranimo na namizje.  Nato jo uvozimo na spletni portal za intrastat (CURS)

V tem prispevku