Obračun DDV od razlike v ceni na predračunu

Možnost obračuna DDV od razlike v ceni smo omogočili tudi na predračunu. Uporabimo jo pri pripravi predračuna za prodajo rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev... Pri izstavitvi predračuna je na izpisu izpisana vrstica artikla samo s končnim zneskom.


V tem prispevku