Vnos novega blagajniškega dnevnika

Navodilo se nanaša na vnos novega blagajniškega dnevnika. 

Blagajniške dnevnike program razporeja po datumu (jih ne številči), zato jih lahko vrivamo.

  1. V meniju Poslovanje > Blagajna 
  2. izberemo zavihek Nov datum.
  3. Vnesemo oziroma potrdimo Datum in 
  4. kliknemo Shrani.
  5. Nato lahko pričnemo z vnosom blagajniških prejemkov in izdatkov.
V tem prispevku