Vnos novega blagajniškega dnevnika

Navodilo se nanaša na vnos novega blagajniškega dnevnika. Blagajniške dnevnike program razporeja po datumu, zato jih lahko vrivamo.


1. V meniju Poslovanje > Blagajna izberemo zavihek Nov datum.

2. Vnesemo oziroma potrdimo Datum in kliknemo Shrani.

3. Nato lahko pričnemo z vnosom blagajniških prejemkov in izdatkov.

V tem prispevku