Zbir po skladiščih

V zalogah smo dodali možnost pregleda zalog po skladiščih

Zbir po skladiščih prikaže zbirne podatke (začetno nabavno vrednost, nabavno vrednost prejema, nabavno vrednost izdaje in končno nabavno prednost) po posameznih skladiščih. 

Podatke lahko dodatno filtriramo po artiklu, analitiki, blagovni skupini, datumu in stranki. 

S klikom na skladišče program prikaže vrstice prometa zalog, ki so zajete v zbiru.

Več o pregledu zalog po zbirih preberite tukaj

V tem prispevku