Vnos prejema za Intrastat

Podatke za statistična poročila Intrastat za prejeme vnesemo na vnosu prejema od dobavitelja v zalogah.

Zavihek Intrastat na vnosu prejema od dobavitelja program prikaže, če imamo veljavno obdobje za Intrastat in smo obveznik za poročanje o prejemih.


Vnos glave prejema od dobavitelja

Na vnosu prejema od dobavitelja na zavihku Intrastat:

1. Izberemo Državo odpošiljanja: predlaga državo, ki je nastavljena pri stranki.

2. Izberemo Vrsto posla:  predlaga vrsto posla iz zadnjega prejema z Intrastatom pri tej stranki.

Če smo v Nastavitvah > Obdobja za Intrastat izbrali pri prejemu, da smo Obveznik, program prikaže še dodatna polja.

3. Izberemo Pogoje dobave:  predlaga pogoje dobave iz zadnjega prejema z Intrastatom pri tej stranki.

4. Izberemo Lego kraja: predlaga lego kraja iz zadnjega prejema z Intrastatom pri tej stranki.

5. Izberemo Vrsto transporta: predlaga vrsto transporta iz zadnjega prejema z Intrastatom pri tej stranki.

  • Če odstranimo kljukico Intrastat v zavihku, program pobriše že vnesene podatke za Intrastat v prejemu, prejem od dobavitelja ne bo vseboval podatkov za Intrastat in ne bo vključen v poročanje.


Vnos vrstice prejema

1. Ko smo v glavi  prejema izbrali dobavitelja iz EU, lahko vnašamo artikle, ki imajo urejeno nastavitev v podatkih za Intrastat (izbrano tarifo).

2. Izberemo Državo porekla - program predlaga iz artikla.

3. Vnesemo Statistično vrednost artikla. Ta podatek je viden samo, če smo Obveznik.

4. Artikel dodamo s klikom na Shrani vrstico.

5. prejem potrdimo.

V tem prispevku