Vnos prejema za Intrastat

Podatke za statistična poročila Intrastat za prejem blaga vnesemo na vnosu prejema od dobavitelja v zalogah.

Program prikaže zavihek Intrastat na vnosu prejema od dobavitelja, če imamo veljavno obdobje za Intrastat in smo obveznik za poročanje o prejemih.

Vnos glave prejema od dobavitelja

Na vnosu prejema od dobavitelja, na zavihku Intrastat:

 1. Izberemo Državo odpošiljanja > program predlaga državo, ki je nastavljena pri stranki.
  • Dobavitelj mora imeti v nastavitvah izbrano državo članico iz EU.  
 2. Izberemo Vrsto posla > program predlaga vrsto posla iz zadnjega prejema z Intrastatom pri isti stranki.
 3. Če smo v Nastavitvah > Obdobja za Intrastat izbrali pri prejemu, da smo Obveznik, program prikaže še dodatna polja.
 4. Izberemo Pogoje dobave > program predlaga pogoje dobave iz zadnjega prejema z Intrastatom pri isti stranki.
 5. Izberemo Lego kraja > program predlaga lego kraja iz zadnjega prejema z Intrastatom pri isti stranki.
 6. Izberemo Vrsto transporta > predlaga vrsto transporta iz zadnjega prejema z Intrastatom pri isti stranki.
 • Če odstranimo kljukico pri polju Pripravi Intrastat, program pobriše že vnesene podatke za Intrastat v prejemu. Prejem od dobavitelja ne bo vseboval podatkov za Intrastat in ne bo vključen v poročanje.

Vnos vrstice prejema

 1. Ko smo v glavi prejema izbrali dobavitelja iz EU, lahko vnašamo artikle, ki imajo urejeno nastavitev v podatkih za Intrastat > izbrano tarifo.
 2. Izberemo Državo porekla > program predlaga državo porekla iz nastavitev artikla.
 3. Vnesemo Statistično vrednost artikla. Ta podatek je viden samo, če smo Obveznik.
 4. Artikel dodamo na vrstico s klikom na .
 5. Prejem potrdimo.
V tem prispevku