Brisanje obračuna DDV

1. V meniju  Knjigovodstvo > Obračun DDV.

2. Izberemo obračun DDV, ki ga želimo brisati.

3. V stolpcu Datum od kliknemo na datum obračuna DDV.

4. Kliknemo na Briši.

5. Program javi " Res želite brisati?"  > izberemo V redu.

 

Brisanje obračuna izbriše vsa poročila za FURS, knjige izdanih in prejetih računov, temeljnico z obračunom DDV in plačilni nalog - izvorni podatki (temeljnice z zapisi za DDV) pa ostanejo nedotaknjeni.

 

Brišemo lahko le zadnji nepotrjeni obračun DDV. V primeru, da želimo brisati potrjeni, torej knjiženi obračun, ga najprej prekličemo in nato brišemo.

V tem prispevku