Brisanje obračuna DDV

Navodilo velja za brisanje obračuna DDV.

  1. V meniju  Knjigovodstvo > Obračun DDV,
  2. izberemo obračun DDV, ki ga želimo brisati, tako da v stolpcu Datum od kliknemo na datum obračuna DDV,
  3. kliknemo na Briši,
  4. program javi opozorilo: " Res želite brisati?"
  5. s klikom V redu, bo obračun DDV izbrisan.
    • Brisanje obračuna izbriše vsa poročila za FURS, knjigo izdanih in prejetih računov, temeljnico z obračunom DDV in plačilni nalog. Izvorni podatki (temeljnice z zapisi za DDV) ostanejo nespremenjeni.

Brišemo lahko le zadnji nepotrjeni obračun DDV. V primeru, da želimo brisati potrjeni, torej knjiženi obračun, ga moramo najprej preklicati in šele nato ga lahko izbrišemo. Obračun DDV prekličemo s klikom na Prekliči potrditev.

V tem prispevku