Šifrant Stranke

Stranke so naši kupci in dobavitelji ter ostale pravne in fizične osebe, s katerimi poslovno sodelujemo.

Da bi bil vnos strank čim hitrejši in čim bolj natančen, omogoča program prenos podatkov o strankah iz javne baze.

Stranko poiščemo v javni bazi po:

 • nazivu, 
 • davčni številki ali 
 • številki transakcijskega računa.

Po potrditvi izbire stranke, program prenese vse podatke iz javne baze v naš šifrant. Podatke preverimo in po potrebi popravimo oziroma dopolnimo.

Če stranke ne najdemo v javni bazi, podatke vnesemo ročno.

Pri vnosu podatkov o strankah bodimo pozorni, ker bodo ti podatki izpisani na izdanem računu.

V šifrantu strank lahko:

 • dodajamo nove stranke,
 • urejamo podatke o strankah,
 • brišemo stranke,
 • pregledujemo podatke o strankah in dokumente,
 • šifrant lahko izvozimo v Excel datoteko,
 • dodajamo priponke,
 • s klikom na Zemljevid lahko neposredno iz programa pogledamo lokacijo stranke na zemljevidu Google.

Podatki na stranki

 1. V meniju Šifrant > Stranke program prikaže preglednico vnesenih strank.
 2. Posamezno stranko izberemo s klikom na naziv stranke.
 3. Na pogledu stranke imamo orodno vrstico z gumbi:
  • Nov - za vnos nove stranke.
  • Uredi - urejamo podatke o stranki.
  • Briši - brišemo stranko, če ta še ni bila izbrana pri nobenem dokumentu.
  • Opravila - pregledujemo in vnašamo opravila, ki so vezana na stranko.
  • Knjižbe - program prikaže seznam vseh knjižb, ki so vezane na izbrano stranko. To je bližnjica do preglednice Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe za izbrano stranko.
  • Odprte postavke - pregled odprtih postavk za izbrano stranko.
  • Združevanje - če imamo v šifrantu podvojeno stranko, jo s klikom na ta gumb združimo.
  • Stiki - program prikaže preglednico stikov (kontaktov) stranke. 

V tem prispevku