Šifrant Stranke

Stranke so kupci in dobavitelji ter ostale pravne in fizične osebe, s katerimi poslovno sodelujemo.

Da bi bil vnos strank čim hitrejši in čim bolj natančen, omogoča program prenos podatkov o strankah iz javne baze.

Stranko poiščemo v javni bazi po:

 • nazivu, 
 • davčni številki ali 
 • številki transakcijskega računa.

Po potrditvi izbire stranke, program prenese vse podatke iz javne baze v naš šifrant. 


V šifrantu strank lahko:

 • dodajamo nove stranke,
 • urejamo podatke o strankah,
 • brišemo stranke,
 • pregledujemo podatke o strankah in dokumente,
 • šifrant lahko izvozimo v Excel datoteko,
 • dodajamo priponke,
 • z neposredno povezavo na zemljevid na spletni strani Najdi.si pogledamo lokacijo stranke na zemljevidu.

Pri vnosu podatkov o strankah bodimo pozorni, ti podatki bodo izpisani na izdanem računu.

Pri avtomatičnem prenosu podatkov stranke iz javne baze pa prenesene podatke natančno preverimo.


Podatki na stranki

Na pogledu stranke imamo orodno vrstico z gumbi:

 1. Nov - vnesemo novo stranko
 2. Uredi - urejamo podatke o stranki
 3. Briši - brišemo stranko, ki je bila napačno vnesena in je še nismo izbrali pri nobenem dokumentu
 4. Opravila - pregledujemo in vnašamo opravila, ki so vezana na stranko.
 5. Knjižbe - prikaže vse knjižbe, ki so vezane na izbrano stranko.
  • To je bližnjica do preglednice Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe za izbrano stranko.
 6. Odprte postavke - pregled odprtih postavk za izbrano stranko
 7. Združevanje - če imamo v šifrantu podvojeno stranko, jo s tem gumbom združimo.
 8. Stiki - V preglednici stikov je prikaz vnesenih stikov (kontaktov) stranke. 

V tem prispevku