Izvoz temeljnic izdanih računov v xml datoteko za uvoz v druge programe (VOD standard)

Navodilo velja za izvoz temeljnic izdanih računov, ki so knjiženi po VOD standardu, v xml datoteko z namenom uvoza v druge programe, ki podpirajo VOD standard. 

Funkcionalnost je namenjena podjetnikom, ki izdajajo račune v Minimaxu, računovodja pa uporablja drug računovodski program.

  1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo izberemo zavihek Masovne obdelave.
  2. Na prvem koraku izberemo akcijo Izvoz v XML (VOD standard) in kliknemo na Naprej.
  3. Program prikaže na preglednici samo temeljnice izdanih računov, ki so knjižene po VOD standardu. 
    • Označimo temeljnice, ki jih želimo izvoziti in kliknemo Naprej.
  4. Pregledamo izbrane temeljnice in kliknemo na Izvedi.
  5. Program pripravi datoteko, ki jo s klikom na povezavo odpremo ali shranimo na svoj računalnik.
    • Dokument je še 48 ur dostopen v Nastavitve > Dokumenti.
V tem prispevku