Ukinitev API licenc

Ukinili smo licence API in njihovo zaračunavanje. Po novem za prenos podatkov preko API vmesnika zadošča, da obkljukamo pri uporabniku pravice vezane na programski vmesnik API. V času preizkusnega obdobja pa so licence za API in pravice za API avtomatsko vklopljene. 


V tem prispevku