Refundacija in zahtevek za refundacijo

Navodilo velja za pripravo zahtevka za refundacijo pri obračunu plače.

 1. V meniju > Plače > Obračun plač.
 2. Na drugem koraku obračuna plače pri delavcu vnesemo vrsto izplačila  (Nega, Boleznine do 90 dni, poškodbe do 90dni (refundirano)...)
 3. Vpišemo Število enot (ur).
 4. Vpišemo Količnik valorizacije: 1,0000 (količnik je drugačen, če delavec v preteklem letu ni delal).
 5. Vpišemo Meseci izplačil: to so meseci izplačil v preteklem letu.
 6. Vpišemo Osnovo: to je osnova za izračun refundacij (iz preteklega leta).
 7. Vpišemo Ure osnove: ure osnove za refundacijo (iz preteklega leta).
 8. Vpišemo Datum od. (znotraj meseca, ki ga obračunavamo).
 9. Vpišemo Datum do. (znotraj meseca, ki ga obračunavamo).
 10. Kliknemo na Potrdi.
 11. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani.
Program priprav Zahtevek za refundacijo, ki ga natisnemo.
Pomembno
Program izračuna iz vnesenih podatkov urno postavko; če je ta postavka višja od urne postavke rednega dela, program pri izračunu vzame nižjo vrednost.
Da je program upošteval urno postavko rednega dela vidimo tako, da je na koncu naziva obračunske vrstice dodana * in % je 100.

Zahtevek za refundacijo

Zahtevek za refundacijo prikazuje bruto nadomestila plač in prispevkov od razlike do minimalne plače za čas zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in je narejen za primer dejanskega obračuna.

Dokument program pripravi samodejno z drugimi dokumenti na obračunu plač, če vsebuje vrsto izplačila > Refundacija.

Zahtevek ZZZS

Prvi list je zbir bruto nadomestil, ostale listine so potrdila o upravičeni zadržanosti od dela po delavcih (za vsako zadržanost posebej).

Zavod povrne delodajalcu poleg bruto nadomestila plače tudi obračunane in plačane prispevke za socialno varnost delodajalca (II. bruto).

Izvor podatkov, ki je prikazan na zahtevku za refundacijo:

 1. Šifrant delavcev: Številka ZZZS, davčna številka ali EMŠO ter priimek in ime delavca.
 2. Obračunske postavke na obračunu plač: Zadržan v breme ZZZS, šifra razloga, število ur, podatki o zneskih ter podatki o oprostitvah in višini prispevkov delodajalcev.
  • Pri tem moramo biti pazljivi, katero vrsto obračuna izberemo, ker to vpliva na šifro razloga in obračunani odstotek.
 3. Odgovorna oseba, telefon: 1. korak obračuna plače - Dodatne nastavitve.

Priloge: Potrdila za posameznega delavca za vsako zadržanost posebej.

Izvor podatkov na potrdilih:

Obračunske postavke na obračunu plač: izpolnjena polja.

Določena polja so prazna, podatke vnesemo ročno, ker niso nikjer zajeti v obračunu plač.

Kaj program pripravi?

 • plačilne liste za vse zaposlene,
 • plačilne naloge za izplačilo plače,
 • zahtevek za refundacijo za oddajo na ZZZS,
 • REK-1 obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz),
 • knjigovodsko temeljnico z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
V tem prispevku