Primer vpisa odtegljaja

Navodilo se nanaša na vnos odtegljaja za posameznega zaposlenega in prikaz na plačilni listini glede na vnesene nastavitve.

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca, ki mu želimo obračunati odtegljaj.
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Odtegljaji.
 3. Za vnos odtegljaja kliknemo Nov.

Vpis odtegljaja za celotni skupni znesek → primer: krediti

Primer: Delavec je pridobil od banke kredit v vrednosti 1.000,00 EUR, ki ga odplačuje po 50,00 EUR mesečno, torej v 20 obrokih. Dva obroka je že odplačal (100,00 EUR).

 1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.
 2. Stranka: na spustnem seznamu izberemo prejemnika odtegljaja.
 3. Predhodno odplačani obroki: vpišemo število obrokov, ki so bili že odtegnjeni pri plačah. (če predhodno odplačanih obrokov nimamo, pustimo vrednost 0 (nič)
  • V našem primeru 2 obroka.
 4. V znesku: vpišemo že odplačani znesek odtegljaja. (če predhodno odplačanih obrokov nimamo, pustimo vrednost 0 (nič)
  • V našem primeru 100, 00 EUR.
 5. V polju Vnos celotnega zneska odtegljaja: dodamo kljukico.
 6. Celoten znesek odtegljaja: vpišemo znesek, ki še NI bil odplačan.
 7. Pri polju Vrednost obroka izberemo eno izmed možnosti:
  • znesek,
  • % od bruto plače,
  • % od neto plače,
  • % od vrednosti izplačila na TRR.
 8. Če smo izbrali znesek, vpišemo vrednost posameznega obroka. Če smo izbrali izračun, vpišemo odstotek izračuna
  • V našem primeru vnesemo znesek v višini 50,00 EUR.
 9. V polju Račun izberemo bančni račun na katerega želimo nakazati odtegljaj. Program na spustnem seznamu ponudi bančne račune, ki so vneseni na izbrani stranki v šifrantu.
 10. Vnesemo Model in sklic, ki bosta izpisana na plačilnem nalogu.
 11. Koda namena: z vpisom oziroma po spustnem seznamu izberemo ustrezno Kodo namena.
 12. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.
 13. Vpišemo Število obrokov, ki jih je še potrebno obračunati ali
 14. vnesemo Datum konca obračunavanja kredita.
 15. Kliknemo na gumb Shrani.
 16. Na plačilni listi bo prikazano stanje kredita - koliko je bilo že odplačanega in koliko ga je potrebno odplačati.

 Vpis odtegljaja brez datuma konca → primer: članarine,...

 1.  Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.
 2. Stranka: na spustnem seznamu izberemo prejemnika odtegljaja.
 3. Predhodno odplačani obroki: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.
 4. V znesku: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.
 5. Celotni znesek odtegljaja: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.
 6. V polju Vrednost obroka izberemo eno izmed možnosti:
  • znesek,
  • % od bruto plače,
  • % od neto plače,
  • % od vrednosti izplačila na TRR.
 7. Če smo izbrali znesek, vpišemo vrednost posameznega obroka. Če smo izbrali izračun, vpišemo odstotek izračuna
 8. V polju Račun izberemo bančni račun na katerega želimo nakazati odtegljaj. Program na spustnem seznamu ponudi bančne račune, ki so vneseni na izbrani stranki v šifrantu.
 9. Vnesemo Model in sklic, ki bosta izpisana na plačilnem nalogu.
 10. Koda namena: z vpisom oziroma po spustnem seznamu izberemo ustrezno kodo namena.
 11. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.
 12. Število obrokov: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.
 13. Datum konca: če je datum konca obračunavanja mesečnih odtegljajev znan, ga vpišemo, sicer pustimo polje prazno.
 14. Kliknemo Shrani.
 15. Na plačilni listi bo prikazan skupni znesek odplačanega odtegljaja

Prekinitev odtegljaja

Če želimo delavcu prekiniti obračunavanje odtegljaja preden je odtegljaj odplačan, v polje Datum konca vnesemo datum zadnjega dneva v mesecu, ko je bil odtegljaj še obračunan. Na primer, če je bil odtegljaj obračunan pri julijski plači, pri avgustovski pa ne bo, vnesemo datum konca 31.7. ter leto.

V tem prispevku