Urejanje knjiženih dnevnikov

Navodilo velja za primer, ko želimo urediti knjižene blagajniške dnevnike. 

  1. V meniju Poslovanje > Blagajna,
  2. s klikom na datum, izberemo blagajniški dnevnik, ki ga želimo urediti. 
  3. Kliknemo Prekliči zaključen dnevnik.
  4. S klikom na številko (Prejemka oz. Izdatka) izberemo blagajniški prejemek oziroma izdatek, ki ga želimo urejati. 
  5. Če želimo blagajniški prejemek oziroma izdatek izbrisati, kliknemo Briši.
  6. Izdatek urejamo s klikom na Uredi in  
  7. po končanem urejanju podatkov prejemek oziroma izdatek shranimo.
  8. S klikom na Zaključi dnevnik blagajniški dnevnik ponovno potrdimo.
V tem prispevku