Urejanje knjiženih dnevnikov

Navodilo velja za primer, ko želimo urediti knjižene blagajniške dnevnike. 

  1. V meniju Poslovanje > Blagajna,
  2. s klikom na datum, izberemo blagajniški dnevnik, ki ga želimo urediti. 
  3. Kliknemo Prekliči zaključen dnevnik.
  4. S klikom na številko (Prejemka oz. Izdatka) izberemo blagajniški prejemek oziroma izdatek, ki ga želimo urejati. 
  5. Če želimo blagajniški prejemek oziroma izdatek izbrisati, kliknemo Briši.
  6. Če želimo blagajniški prejemek oziroma izdatek popraviti, kliknemo Uredi in podatke uredimo.  
  7. Po končanem urejanju podatkov blagajniški prejemek oziroma izdatek shranimo.
  8. S klikom na Zaključi dnevnik blagajniški dnevnik ponovno potrdimo.
V tem prispevku