Knjiženje provizije pri uvozu bančnih izpiskov

Če želimo, da program ob uvozu bančnega izpiska predlaga konto za provizijo in stranko uredimo naslednje:

Nastavitev konta

 1. V meniju > Šifranti > Konti izberemo konto za provizijo.
 2. Na vrstici pri zapisu stranka izberemo Obvezen vnos in izberemo banko.
 3. Zapis shranimo.

Uvoz izpiska

 1. Ko uvozimo bančni izpisek uredimo vrstico pri proviziji, kjer izberemo ustrezen konto in
 2. shranimo vrstico.
 3. Potrdimo izpisek.
 4. Ob naslednjem uvozu bo program:
  • preveril stranko in TRR račun 
  • in samodejno predlagal konto za provizijo kot smo določili v predhodnem izpisku.
V tem prispevku