Knjiženje provizije pri uvozu bančnih izpiskov

Če želimo, da program ob uvozu bančnega izpiska predlaga konto za provizijo in stranko moramo urediti nastavitve konta za knjiženje bančne provizije.

Nastavitev konta

 1. V meniju > Šifranti > Konti izberemo konto za provizijo na katerega bomo knjižili provizijo.
 2. Pri polju stranka označimo Obvezen vnos in izberemo banko.
 3. Vnos nastavitev shranimo.

Uvoz izpiska

 1. Ko prvič uvozimo bančni izpisek, uredimo vrstico bančnega izpiska. 
 2. Na vrstici, na kateri je obračunana bančna provizija izberemo ustrezen konto.
 3. Vrstico bančnega izpiska shranimo.
 4. Bančni izpisek potrdimo.
 5. Ob naslednjem uvozu bančnega izpiska bo program samodejno:
  • preveril stranko in TRR račun ter
 6. predlagal konto za provizijo kot smo določili v predhodnem izpisku.

Pomembno:

Pri knjiženju bančne provizije je pomembno, da imamo v meniju šifranti > stranke, pri banki, v zavihku bančni računi, vnesen bančni račun banke za plačilo provizije, sicer program ob uvozu izpiska provizije ne poknjiži samodejno, temveč predlaga prehodni konto.

V tem prispevku