Knjiženje po VOD standardu in izvoz temeljnic izdanih računov v xml datoteko

Po novem lahko tudi v programu Minimax  knjižimo temeljnice izdanih računov po VOD standardu. Temeljnice izdanih računov knjiženih po VOD standardu lahko izvozimo v xml datoteko in uvozimo v program, ki podpira VOD standard.

Omenjena funkcionalnost je namenjena predvsem podjetnikom, ki izdajajo račune v Minimaxu, računovodja pa uporablja drug računovodski program. 

Knjiženje temeljnic izdanih računov po VOD standardu

Funkcionalnost aktiviramo v meniju Nastavitve organizacije > OrganizacijaNastavitve uredimo tako, da v razdelku Računi dodamo kljukico pri polju Knjiženje izdanih računov po VOD standardu.

Aktivacija funkcionalnosti knjiženja izdanih računov po VOD standardu vpliva na naslednja področja:

  • Poslovanje > Izdani računi: pri izstavitvi izdanega računa program pripravi temeljnico, na kateri je dodaten stolpec Vrsta knjižbe VOD.  
  • Vnos temeljnice izdanega računa neposredno v knjigovodstvo: pri ročnem vnosu temeljnice izdanega računa je obvezen vnos vrste dokumenta za VOD standard (izdan račun, dobropis ali račun za predplačilo) in vrste knjižbe za VOD standard. Pri potrditvi program temeljnico z dodatnim stolpcem Vrsta knjižbe VOD.  

Izvoz temeljnic izdanih računov knjiženih po VOD standardu v xml datoteko

Temeljnice izdanih računov, ki so knjižene po VOD standardu, lahko izvozimo v xml datoteko in jo uvozimo v drug program, ki podpira VOD standard.

V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo izberemo zavihek Masovne obdelave ter akcijo Izvoz v XML (VOD standard). 

Program prikaže samo temeljnice izdanih računov, ki so knjižene po VOD standardu. Temeljnice, ki jih želimo izvoziti, označimo in izvedemo vse korake masovnih obdelav. Program pripravi xml datoteko, ki jo s klikom na povezavo odpremo ali shranimo na svoj računalnik. Xml datoteko uvozimo v drug program, ki podpira VOD standard.

Minimax podpira tudi API metodo, ki na osnovi izdanega računa vrne v odgovoru podatke računa v VOD standardu.

V tem prispevku