Znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem

Znižuje se tudi stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Ta po novem znaša 15% (in ne več 27,5%).

Prav tako je znižan tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka oddajanja premoženja v najem. Ta je iz zdajšnjih 15% znižan na 10%.

Razbremenitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem je v programu sistemsko posodobljena. 

Odstotek dohodnine in normiranih stroškov preverimo in po potrebi ročno spremenimo pri vnosu obračuna drugih osebnih prejemkov v meniju Plače > Obračun DOP. Omenjena odstotka se predlagata v zavihku Ostali podatki.

 Več o vnosu obračuna drugih osebnih prejemkov lahko preberete tukaj.

V tem prispevku