Uvoz obračunskih vrstic plače (excel)

Navodilo velja za pripravo uvozne datoteke in uvoz obračunskih vrstic plače preko excel preglednice.

Pred pripravo datoteke uredimo najprej nastavitve vseh izplačil in po katerih kriterijih bomo pripravili in uvažali podatke (število ur, urno postavko, %, znesek)...

Nastavitve uvozne datoteke

 1. V meniju Plače, ko vnašamo nov obračun > na drugem koraku obračuna plače kliknemo > Vrstični vnos
 2. in nato kliknemo ikono za nastavitve.
 3. V polju Dodaj vrsto izplačila, izberemo in dodajamo vsa izplačila katera bomo uvozili iz drugega programa.
  • Če kliknemo gumb Dodaj vse uporabljene, bo prenesel v nastavitve uvozne datoteke vsa izplačila, ki smo jih na preteklih obračunih kadarkoli uporabili.
 4. ko končamo z vnosom nastavitvenih podatkov zapremo s klikom na Zapri.

Priprava in vnos podatkov v predlogo

 1. Za pripravo predloge na drugem koraku obračuna plače kliknemo najprej na Vrstični vnos.
 2. in nato kliknemo > Uvozi , ter izberemo eno izmed možnosti:
  • Pripravi predlogo brez obstoječih izplačil (v predlogo ne polni podatkov trenutnih izplačil)
  • Pripravi predlogo z obstoječimi izplačili (v predlogo napolni podatke tudi trenutnih izplačil)
 3. Kliknemo Prenesi predlogo.
 4. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo vnesemo podatke

Program pripravi predlogo glede na nastavitve, ki smo jih predhodno pripravili. V datoteko vnesemo po potrebi število ur (enot) , zneskov.

Uvoz datoteke s podatki na obračun

Napolnjeno predlogo uvozimo tako, da...

 1. na drugem koraku
 2.  obračuna plače ponovno kliknemo na Vrstični uvoz
 3. zatem kliknemo > Uvozi,
 4. izberemo > Uvoz iz datoteke,
 5. kliknemo na gumb Izberi datoteko,
 6.  ter poiščemo in izberemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki, 
 7. kliknemo Odpri > pri tem nas program opozori: Nova izplačila bodo nadomestila obstoječa istovrstna izplačila posameznega delavca. Želite nadaljevati?
 8. kliknemo Potrdi.

Urejanje vrstic po uvozu

 1. Po končanem uvozu program napolni obračun z vsemi predhodno vnesenimi izplačili, katere preverimo in po potrebi tudi dodatno uredimo:
  • Rumeno obarvana polja > na preglednici dodatno uvožena polja program obarva rumeno
  • Rdeče obarvana polja > bo program ko bomo shranili vnos samodejno brisal
  • Neobarvana polja > program ne bo spremenil.
 2. S klikom na vrsto izplačila, dodatno uredimo podatke na izbrani vrsti izplačila, v kolikor podatki niso bili ustrezno uvoženi,
 3. dodatno izplačilo dodamo s klikom na Dodaj vrstico,
 4. po končanem urejanju uvoženih podatkov kliknemo Shrani, 
 5. Program nas obvesti: Delavcem z označenimi spremembami se bodo zamenjale vse obračunske vrstice. Želite nadaljevati?
 6. Kliknemo Potrdi, da se bodo spremembe upoštevale na obračunu.
V tem prispevku