Nagrade dijakom in študentom

Navodilo velja za primer obračuna nagrade dijaku oziroma študentu.

Vnos dijaka oziroma študenta

Dijaka oziroma študenta vnesemo v Šifrant > Delavci z osnovnimi podatki:

 1. Ime in priimek
 2. Naslov
 3. Država
 4. IBAN: številka računa za nakazilo
 5. Davčna številka
  • Na zavihku > Podatki za osebne prejemke izpolnimo naslednje podatke:
 6. v polju vrsta zaposlitve izberemo> Dijak ali študent na obvezni praksi.
 7. Zaposlitev od : vnesemo datum začetka obračunavanja nagrade.
 8. Vpišemo vrednost bruto nagrade na mesec.
 9. Izberemo ustrezen način obračuna prevoza.
 10. Nato kliknemo > Shrani.

Obračun nagrade

Nagrade dijakom in študentom obračunamo prek menija Plače > Obračun plač.

 1. Izberemo Nova plača.
 2. S klikom na Uredi dopolnimo podatke:
 3. Po potrebi uredimo naziv za obračun (podatek program izpiše na obračunskem listu)
 4. Vnesemo datum izplačila: datum program zapiše na plačilnem nalogu za nakazilo dijaku ali študentu.
 5. Vnesemo datum izplačila dajatev: datum program zapiše na plačilnem nalogu za prispevke za zdravstveno zavarovanje in na REK obrazcu.
 6. Shranimo.
 7. Kliknemo Naprej na drugi korak obračuna.
 8. Na seznamu kliknemo na študenta oziroma dijaka,  
 9. program predlaga vrsto izplačila Obvezno praktično delo, s klikom na Uredi preverimo in po potrebi uredimo podatke :
  • število ur, polje pustimo prazno
   • ure vnesemo le v primeru, ko je dijak opravil manjše število ur od mesečnega fonda 
   • temu sorazmerno ročno vnesemo tudi zmanjšano vrednost nagrade
  • vrednost nagrade ( upošteva iz nastavitve delavca),
   • Če imamo znesek nad uredbo (nad 172€), v tem primeru bo program akontacijo dohodnine izračunal po lestvici.
  • prevoz na delo ( upošteva iz nastavitve delavca) in
  • prehrana za celotni mesec.
 10. S klikom na > Shrani, obračunamo nagrado, preverimo obrazce,
 11. nazadnje obračun Zaključimo. 

Kaj program pripravi?

 • plačilne naloge za izplačilo nagrade, prevoz in prehrano ter prispevek za zdravstveno zavarovanje.
 • REK-1a obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
 • knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
 • listine za dijaka oziroma študenta.
V tem prispevku