Nagrade dijakom in študentom

Navodilo velja za primer obračuna nagrade dijaku oziroma študentu.


Vnos dijaka oziroma študenta

Dijaka oziroma študenta vnesemo v Šifrant > Delavci z osnovnimi podatki:

1. Ime in priimek

2. Naslov

3. Država

4. IBAN: številka računa za nakazilo

5. Davčna številka

Na zavihku > Podatki za osebne prejemke izpolnimo naslednje podatke:

6. v polju vrsta zaposlitve izberemo> Dijak ali študent na obvezni praksi.

7. Zaposlitev od : vnesemo datum začetka obračunavanja nagrade.

8. Vpišemo vrednost bruto nagrade na mesec.

9. Izberemo ustrezen način obračuna prevoza.

10. Nato kliknemo > Shrani.


Obračun nagrade

Nagrade dijakom in študentom obračunamo prek menija Plače > Obračun plač.

1. Izberemo Nova plača.

2. S klikom na Uredi dopolnimo podatke:

3. Vpišemo poljubni naziv za obračun. 

4. Vnesemo datum izplačila: datum se zapiše na plačilnem nalogu za nakazilo dijaku ali študentu.

5. Vnesemo datum izplačila dajatev: datum se zapiše na plačilnem nalogu za prispevke za zdravstveno zavarovanje in na REK obrazcu.

6. Shranimo.

7. Kliknemo Naprej na drugi korak obračuna.

8. Na seznamu izberemo študenta oziroma dijaka.

Na obračun prenese:

  • vrednost nagrade (nastavitve delavca),
  • prevoz na delo (nastavitve delavca) in
  • prehrana za celotni mesec.

Če imamo znesek nad uredboakontacijo dohodnine računa po lestvici.

Vse postavke lahko uredimo s klikom na Uredi.

9. S klikom Naprej  (tretji korak obračuna) bo nagrada obračunana, preverimo obrazce in

10. obračun potrdimo.


Kaj program pripravi?

  • plačilne naloge za izplačilo nagrade, prevoz in prehrano ter prispevek za zdravstveno zavarovanje.
  • REK-1a obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
  • knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
  • listine za dijaka oziroma študenta.
V tem prispevku