Nagrade dijakom in študentom na obvezni delovni praksi

Navodilo velja za primer obračuna nagrade dijaku oziroma študentu na obvezni delovni praksi (ne velja za obračun vajeništva).

Vnos dijaka oziroma študenta

Dijaka oziroma študenta vnesemo v Šifrant > Delavci.

Osnovni podatki

 1. Ime in priimek
 2. Naslov
 3. Davčna številka
 4. Država

Bančni računi

5. IBAN: številka bančnega računa za nakazilo

Podatki za osebne prejemke

6. V polju vrsta zaposlitve izberemo > Dijak ali študent na obvezni praksi.

7. Zaposlitev od: vnesemo datum začetka obračunavanja nagrade.

8. Vpišemo vrednost bruto nagrade na mesec.

9. Izberemo ustrezen način obračuna prevoza.

10. Nato kliknemo > Shrani.

Obračun nagrade

Nagrade dijakom in študentom obračunamo prek menija Plače > Obračun plač.

 1. Izberemo Nova plača.
 2. S klikom na Uredi dopolnimo podatke. 
 3. Po potrebi uredimo naziv za obračun (podatek program izpiše na obračunskem listu)
 4. Vnesemo datum izplačila: datum program zapiše na plačilnem nalogu za nakazilo dijaku ali študentu.
 5. Vnesemo datum izplačila dajatev: datum program zapiše na plačilnem nalogu za prispevke za zdravstveno zavarovanje in na REK obrazcu.
 6. Shranimo.
 7. Na drugem koraku obračuna na preglednici izberemo študenta oziroma dijaka,  
 8. Program predlaga naslednje vrste izplačil:
  • Obvezno praktično delo. S klikom na obračunsko vrstico podatke po potrebi uredimo.
   • Število ur: polje pustimo prazno.
    • Ure vnesemo le v primeru, ko je dijak opravil manjše število ur od mesečnega fonda.
    • Temu sorazmerno ročno vnesemo tudi zmanjšano vrednost nagrade.
   • Vrednost nagrade (program upošteva iz nastavitve delavca).
    • Skladno z 12. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec.
    • Če je znesek nad uredbo, program obračuna akontacijo dohodnine po lestvici.
  • Prevoz na delo (upošteva iz nastavitve delavca) in
  • Prehrana za celotni mesec.
 9. S klikom na Shrani, obračunamo nagrado in preverimo pripravljene obrazce.
 10. Nazadnje obračun Zaključimo. 

Kaj program pripravi?

 • Plačilne naloge za izplačilo nagrade, prevoz in prehrano ter prispevek za zdravstveno zavarovanje.
 • REK obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
 • Knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi knjižbami v glavno knjigo.
 • Plačilo listo za dijaka oziroma študenta.
V tem prispevku