Video navodila

Articles

 Kako oddamo zahtevek po pomoči? (video)
Na podporo za uporabo programa se lahko obrnete preko brezplačnega zahtevka po pomoči. V videu je prikazan postopek vnosa zahteve po pomoči v programu Minimax.
 Vnos nove organizacije (video)
Vnos nove organizacije Odpiranje nove organizacije Urejanje nastavitev TRR organizacije Obdobje za DDV ...
 Šifrant Artikli (video)
Artikle v Minimaxu uporabljamo na predračunih in računih ter vseh dokumentih, povezanih z zalogami. V program jih lahko uvozimo ali pa vnesemo ročno, kar prikazujemo v tem posnetku.   Vsebina   00:00 Uvod   00:15 Osno...
 Nastavitve izpisov (video)
V kratkem videu prikazujemo, kako v Minimaxu uredimo izgled dokumentov. Vsebina   00:30 Splošne nastavitve   01:00 Glava dokumenta   02:15 Naslov   02:25 Dodatni opisi   02:40 Podpis   03:10 ...
 Izdaja gotovinskih računov in potrjevanje iz vezane knjige (video)
V Minimaxu lahko izdajamo tudi gotovinske račune, ki morajo biti davčno potrjeni. V navodilu so prikazane nastavitve za davčno potrjevanje in izdaja računov z različnimi načini plačila.
 Izdajanje e-računov (video)
Nastavitve, vnos e-računa, elektronski podpis, pošiljanje in preverjanje, če je bil račun uspešno poslan.
 Nabiralnik (video)
Nabiralnik je mesto, kjer se zbira dokumentacija, ki jo posredujemo v program. To so bančni izpiski, prejeti računi in drugi pomembni dokumenti, na primer pogodbe. Dokumentacijo nato računovodja enostavno obdela.
 Vnos bančnega izpiska (video)
Vnos bančnega izpiska Nastavitve TRR-ja organizacije Vnos bančnega izpiska Uvoz bančnega izpiska ...
 Pošiljanje plačilnih list po e-pošti (video)
...
 Obračun regresa (video)
Obračun regresa Nastavitve v šifrantu delavcev Obračun regresa do uredbe Obračun regresa nad uredbo Obračun sorazmernega dela regresa ...
 Priprava letnih poročil v Minimaxu (video)
V video navodilu je prikazano, kako pripravimo v programu Minimax letna poročila za leto 2018. Postopek priprave letnih poročil se ni spreminjal, zato je še vedno aktualen in se uporablja tudi za pripravo letnih poročil v letu 2019. ...
 Obračun storitev računovodskih servisov (video)
...
 API programski vmesnik (video)
...