Urejanje temeljnice

Avtomatično pripravljene temeljnice lahko popravljamo. Izjema so temeljnice, ki imajo status Avtomatska in nastanejo pri letnih obdelavah, knjiženju amortizacije, zalog ter tečajnih razlik.

 1. Na zaključenem obračunu ali dokumentu najdemo povezavo do temeljnice. Kliknemo na Temeljnica.
  • Temeljnico, ki jo želimo urediti, lahko poiščemo tudi v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.
 2. S klikom na temeljnico program prikaže potrjeno temeljnico. Če jo želimo popravljati, kliknemo na Prekliči potrditev.
 3. Nato kliknemo na Uredi.
  • v primeru, da je v temeljnici več podatkov knjižb (npr. OTV temeljnica) lahko podatke tudi poiščemo prek iskalnika in sicer za knjižbe lahko iščemo po:
   • Opisu
   • Stranki
   • Delavcu
   • Kontu
   • Analitiki
   • Vezi za plačilo
  • za vrstice DDV pa po:
   • Listini
   • Stranki
   • Analitiki
 4. V temeljnici popravimo želene podatke in spremembe sproti shranimo na vrsticah.
 5. Po končanih popravkih kliknemo Shrani v navigaciji zgoraj.
 6. Nato temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi

Opozorilo.

Če bomo naknadno preklicali originalni obračun oziroma dokument in ga nato ponovno potrdili, bo nastala nova temeljnica glede na trenutne nastavitve v dokumentu oziroma obračunu. Zato priporočamo popravljanje originalnega dokumenta oziroma obračuna, ki pripravi pravilno temeljnico. Avtomatične temeljnice popravljamo ročno le izjemoma.

V tem prispevku