Ročni vnos odtegljaja

Navodilo se nanaša na ročni vnos odtegljaja delodajalca na posameznem obračunu plače.  V tem primeru lahko uporabimo vrsto izplačila > drugi odtegljaji. Najpogosteje pride ta možnost v poštev v primeru odtegljaja po številu dni (npr. obračun malic ali najemnin).

 1.  V meniju Plače > obračun Plač.
 2. Na drugem koraku obračuna plače dodamo obračunsko vrstico z Vrsto izplačila > Drugi odtegljaji in vpišemo:
  • Opis odtegljaja.
   • V primeru vpisa opisa odtegljaja s korenom besede "član", "preživni", "zavar", "izvr" ali "davek"  nas program opozori na uporabo druge vrste izplačila oziroma vnosa samodejnega odtegljaja na delavcu.
  • Število enot (npr. število dni).
  • Na enoto (znesek na enoto).
  • Odstotek.
  • Program samodejno izračuna znesek. Znesek lahko ročno popravimo.
  • Kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in poknjiži znesek odtegljaja na konto 2510 v breme in konto 2820 v dobro.

Na plačilni listi je prikazana vrsta izplačila Drugi odtegljaji.

Program NE pripravi plačilnega naloga.

Preverite še kako vnesemo odtegljaj na delavcu (npr. kredit).

V tem prispevku