Prenosi podatkov iz spletne trgovine v Minimax

Iz spletnih trgovin v Minimax lahko prenašamo podatke na dva načina:

  1. preko API-ja.
  2. Uvoz datoteke XML v Minimax.

Kateri podatki bodo preneseni je odvisno od tega, kar omogoča spletna trgovina.

Spletna trgovina

Prenos v Minimax

Enostavna spletna trgovina, ki ne omogoča izdaje računov, ampak samo »zbira« naročila

Prenesejo se naročila z vsemi podatki (stranke, artikli, cene, količine …). 

Nato lahko v Minimaxu posamezno naročilo kopiramo v predračun, račun, izdajo… Program pripravi ustrezni zapisi v knjigovodske in davčne evidence.

Spletna trgovina omogoča tudi izdajo računov z vsemi potrebnimi podatki. V tem primeru evidence o prodaji vodimo v spletni trgovini.

Prenesejo se samo podatki za knjigovodstvo in davčne evidence.

Spletna trgovina omogoča tudi vodenje zalog (izdaje).

Podatki o izdajah se prenesejo v Minimax.

Spletna trgovina ne omogoča vodenja zalog.

Zaloge se razknjižijo v Minimaxu. Trenutno stanje zalog je mogoče iz Minimaxa prenašati v spletno trgovino.

V tem prispevku