Osnovna sredstva

Osnovna sredstva predstavljajo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro. V Osnovnih sredstvih lahko vnašamo osnovna sredstva, prenašamo obstoječa sredstva v uporabo, trajno izločamo sredstva, ročno urejamo promet po sredstvih, izvajamo začasni in končni obračun amortizacije, tiskamo register, kartico posameznega sredstva ter inventurno listo.