Poslovna uspešnost

Navodilo velja za obračun Poslovne uspešnosti.

1. V meniju Plače > Obračun plač >

2. kliknemo Nova plača in nato Uredi.

3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Poslovna uspešnost.

 

4. Vpišemo datum izplačila in plačila dajatev za obračun in izplačilo.

5. Vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. 

  • Vpisani bruto znesek predlaga vsem delavcem na obračunu.

6. Kliknemo Shrani.

7. S klikom Naprej na obračunu predlaga vse delavce, po potrebi uredimo znesek višine poslovne uspešnosti.

8. Kliknemo Potrdi.

9. in nato Shrani.

10. S klikom Naprej  program obračuna nagrade in pripravi izpise dokumentov.

11. Kliknemo Zaključi obračun .

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

  • temeljnico,
  • plačilne naloge,
  • plačilne listine,
  • rekapitulacijo,

Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program pripravi Rek-1 obrazec z vrsto dohodka 1151 na zbirnem REK obrazcu in vrsto dohodka 1111 na individualnem REK obrazcu in v polje A052 vpiše celoten izplačan dohodek, ne glede na vštevanje v davčno osnovo. 

Sedmi odstavek 109. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se v letno davčno osnovo všteva del plače za poslovno uspešnost, ki presega višino povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšan za sorazmeren del prispevkov za socialno varnost. Če znaša poslovna uspešnost nad tem zneskom, program od tega dohodka obračuna akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.

V tem prispevku