Poslovna uspešnost

Navodilo velja za pripravo obračuna Poslovne uspešnosti.

 1. V meniju Plače > Obračun plač izberemo Nova plača.
 2. V polju Vrsta obračuna plač izberemo na spustnem seznamu Poslovna uspešnost
 3. Vpišemo datum izplačila in datum plačila dajatev.
 4. Če želimo, da program pri izračunu dohodnine upošteva predhodna izplačila, dodamo kljukico v polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
 5. Vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. 
  • Vpisani bruto znesek program predlaga vsem delavcem na obračunu.
 6. V zavihku Ostali podatki lahko vnesemo naziv kolektivne pogodbe.
 7. Odgovorno osebo in njen kontakt vnesemo v zavihku Odgovorna oseba. Vpisano ime in telefon se upoštevata na listinah za FURS.
 8. Predogled izpisa plačilne liste Nagrada za poslovno uspešnost preverimo in po potrebi uredimo v zavihku Predogled
  • Več o urejanju izpisa plačilne liste lahko preberete tukaj.
 9. Po urejanju osnovnih nastavitev obračuna kliknemo Shrani.
 10. Program na obračunu predlaga vse delavce. 
 11. Če smo na prvem koraku obračuna vpisali nižji ali enak znesek povprečni mesečni plači zaposlenih v Sloveniji, program predlaga na obračunu vrsto izplačila Neobdavčen del nagrade za poslovno uspešnost. 
 12. Če smo pa vnesli višji znesek od povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, program na obračunu nagrade za poslovno uspešnost predlaga dve vrsti izplačila:
  • Neobdavčen del nagrade za poslovno uspešnost > do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
  • Obdavčen del nagrade za poslovno uspešnost > za znesek, ki presega povprečno mesečno plačo zaposlenih v Sloveniji. 
  • Znesek poslovne uspešnosti lahko ročno uredimo za vsakega delavca posebej. 
  • Če je za delavca ugodneje, lahko uredimo vrsto izplačila Neobdavčen del nagrade za poslovno uspešnost in vpišemo znesek do višine povprečne mesečne plače delavca (vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu), čeprav je ta znesek višji od povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Za znesek, ki presega višino povprečne mesečne plače delavca pa izberemo vrsto izplačila > Obdavčen del nagrade za poslovno uspešnost.
 13. Po končanem urejanju podatkov, obračun poslovne uspešnosti potrdimo s klikom na Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • obrazec ZAP/M in
 • REK-1.

Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program pripravi Rek-1 obrazec z vrsto dohodka 1151 na zbirnem REK obrazcu in vrsto dohodka 1111 na individualnem REK obrazcu in v polje A052 vpiše celoten izplačan dohodek, ne glede na vštevanje v davčno osnovo. 

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) v 12. točki 1. odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje.

 • Če poslovna uspešnost ne presega višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma ne presega višine povprečne mesečne plače delavca  (vrsta izplačila > Neobdavčen del nagrade za poslovno uspešnost), program obračuna samo prispevke za socialno varnost. 
 • Če pa poslovna uspešnost presega mejni znesek (vrsta izplačila > Obdavčen del nagrade za poslovno uspešnost), program od tega zneska obračuna prispevke za socialno varnost in tudi akontacijo dohodnine.
V tem prispevku