Poslovna uspešnost

Navodilo velja za pripravo obračun Poslovne uspešnosti.

 1. V meniju Plače > Obračun plač >
 2. kliknemo Nova plača,
 3. v polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Poslovna uspešnost
 4. Vpišemo datum izplačila in plačila dajatev za obračun in izplačilo,
 5. po potrebi dodamo kljukico v polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine,
 6. vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. 
  • Vpisani bruto znesek predlaga vsem delavcem na obračunu.
 7. Kliknemo Shrani.
 8. Na obračunu predlaga vse delavce, po potrebi uredimo znesek višine poslovne uspešnosti za vsakega delavca posebej.
 9. Kliknemo Potrdi.
 10. in nato Shrani.
 11. Kliknemo Zaključi obračun .

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,

Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program pripravi Rek-1 obrazec z vrsto dohodka 1151 na zbirnem REK obrazcu in vrsto dohodka 1111 na individualnem REK obrazcu in v polje A052 vpiše celoten izplačan dohodek, ne glede na vštevanje v davčno osnovo. 

Sedmi odstavek 109. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se v letno davčno osnovo všteva del plače za poslovno uspešnost, ki presega višino povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšan za sorazmeren del prispevkov za socialno varnost. 

 • Če poslovna uspešnost ne presega višino povprečne letne plače zaposlenih v RS, se obračunajo samo prispevki za socialno varnost.
 • Če pa poslovna uspešnost presega mejni znesek, program od tega zneska obračuna akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.
V tem prispevku