Poslovna uspešnost

Navodilo velja za obračun Poslovne uspešnosti.


1. V meniju Plače > Obračun plač>

2. kliknemo Nova plača in nato Uredi.

3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Poslovna uspešnost.

 

4. Vpišemo datum izplačila in plačila dajatev za obračun in izplačilo.

5. Vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. 

  • Vpisani bruto znesek predlaga vsem delavcem na obračunu.
  • Na podlagi višine zneska program pripravi dva REK-1 obrazca.

6. Kliknemo Shrani.

7. S klikom Naprej na obračunu predlaga vse delavce, po potrebi uredimo znesek višine poslovne uspešnosti.

8. Kliknemo Potrdi.

9. in nato Shrani.

10. S klikom Naprej  program obračuna nagrade in pripravi izpise dokumentov.

11. Kliknemo Zaključi obračun .

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

  • temeljnico,
  • plačilne naloge,
  • plačilne listine,
  • rekapitulacijo,

Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program lahko pripravi dva Rek-1 obrazca:

  • 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2 > kjer delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračuna in plača akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost
  • 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo > kjer delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost v znesku do 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost, ne pa tudi akontacija dohodnine.
V tem prispevku