Poslovna uspešnost

Navodilo velja za pripravo obračun Poslovne uspešnosti.

 1. V meniju Plače > Obračun plač >
 2. kliknemo Nova plača in nato Uredi.
 3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Poslovna uspešnost.
 4. Vpišemo datum izplačila in plačila dajatev za obračun in izplačilo.
 5. Vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. 
  • Vpisani bruto znesek predlaga vsem delavcem na obračunu.
 6. Kliknemo Shrani.
 7. S klikom Naprej na obračunu predlaga vse delavce, po potrebi uredimo znesek višine poslovne uspešnosti.
 8. Kliknemo Potrdi.
 9. in nato Shrani.
 10. S klikom Naprej  program obračuna nagrade in pripravi izpise dokumentov.
 11. Kliknemo Zaključi obračun

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,

Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program pripravi Rek-1 obrazec z vrsto dohodka 1151 na zbirnem REK obrazcu in vrsto dohodka 1111 na individualnem REK obrazcu in v polje A052 vpiše celoten izplačan dohodek, ne glede na vštevanje v davčno osnovo. 

Sedmi odstavek 109. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se v letno davčno osnovo všteva del plače za poslovno uspešnost, ki presega višino povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšan za sorazmeren del prispevkov za socialno varnost. 

 • Če poslovna uspešnost ne presega višino povprečne letne plače zaposlenih v RS, se obračunajo samo prispevki za socialno varnost.
 • Če pa poslovna uspešnost presega mejni znesek, program od tega zneska obračuna akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.
V tem prispevku