Drugi osebni prejemki - osnova za plačilo prispevkov zmanjšana za normirane stroške

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) prinaša spremembe osnove za obračun prispevkov od dohodkov, doseženih na podlagi drugega pogodbenega razmerja (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, občasno in začasno delo upokojencev, itd....).

Od vključno 1. 2. 2024 je osnova za plačilo prispevkov za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, je zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Skladno z veljavno zakonodajo smo dopolnili tudi program Minimax.

Pri obračunu drugih osebnih prejemkov v meniju Plače > Obračun DOP program obračuna prispevke od osnove zmanjšane za normirane stroške v višini 10%.

Več o obračunu drugih osebnih prejemov v programu Minimax preberite tukaj.

Več o obračunu avtorske pogodbe preberite tukaj.

Več o obračunu podjemne pogodbe preberite tukaj.

Več o obračunu poslovodenja preberite tukaj.

V tem prispevku