Zakaj ne moremo odpreti novega obračuna DDV?

Navodilo velja za primer, ko ne moremo odpreti novega obračuna DDV

  1. V meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV > kliknemo Nov in program javi: "Novega obračuna ne morete odpreti, ker imate nepotrjene obračune DDV."
  2. Preverimo ali imamo nepotrjene obračune za DDV.
  3. Vse nepotrjene obračune najprej potrdimo.
  4. Po potrditvi bo program dovolil vnos novega obračuna za DDV s ponovnim klikom na Nov.
V tem prispevku