Prejeti računi - možnost urejanja številčenja pri prenosu več prejetih računov iz nabiralnika

Pri prenosu več prejetih e-računov iz nabiralnika program pripravi osnutke prejetega računa in izpolni vse znane podatke (dobavitelja, datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa) ter jih oštevilči s številko 0

Pri urejanju osnutka prejetega računa lahko urejamo tudi številčenje.


V tem prispevku