Vnos amortizacijske skupine

Vnos amortizacijske skupine

 1. V meniju izberemo Šifranti > Amortizacijske skupine kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Naziv nove amortizacijska skupine.
 3. Vnesemo Stopnjo oziroma odstotek amortizacije.
 4. Uredimo konte za knjiženje. Na spustnem seznamu izberemo ustrezen:
  • Konto nabavne vrednosti.
  • Konto popravka vrednosti.
  • Konto stroška amortizacije.
 5. Opis: vnesemo poljuben opis.
 6. Šifra: vnesemo poljubno šifro.
 7. Kliknemo na Shrani.

 

Urejanje amortizacijske skupine

 1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine na preglednici izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo urediti, tako da kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Uredimo podatke o amortizacijski skupini (naziv, odstotek, konto…)
 4. Spremembe shranimo s klikom na Shrani.

 

Brisanje amortizacijske skupine

POZOR: Če je amortizacijska skupina povezana z osnovnim sredstvom, je ne moremo brisati. V tem primeru program izpiše opozorilo. Če želimo amortizacijsko skupino kljub temu izbrisati, moramo najprej osnovnim sredstvom, ki jo uporabljajo, določiti drugo amortizacijsko skupino. Šele nato lahko to amortizacijsko skupino izbrišemo iz šifranta.


 1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine na preglednici izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo na Briši
V tem prispevku