Vnos amortizacijske skupine

Navodilo se nanaša na vnos nove, urejanje in brisanje amortizacijske skupine.

Vnos amortizacijske skupine

 1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Naziv nove amortizacijska skupine.
 3. Vnesemo Stopnjo oziroma odstotek amortizacije.
 4. Uredimo konte za knjiženje. Na spustnem seznamu izberemo ustrezen:
  • Konto nabavne vrednosti.
  • Konto popravka vrednosti.
  • Konto stroška amortizacije.
 5. Opis: vnesemo poljuben opis.
 6. Šifra: vnesemo poljubno šifro, ki je obvezna v primeru, da uvažamo podatke.
 7. Kliknemo na Shrani.

Urejanje amortizacijske skupine

 1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine na preglednici s klikom na naziv izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo urediti.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Uredimo podatke o amortizacijski skupini (naziv, odstotek, konto…)
 4. Spremembe shranimo s klikom na Shrani.

Brisanje amortizacijske skupine

POZOR: Če je amortizacijska skupina povezana z osnovnim sredstvom, je ne moremo brisati. V tem primeru program izpiše opozorilo. Če želimo amortizacijsko skupino kljub temu izbrisati, moramo najprej osnovnim sredstvom, ki jo uporabljajo predmetno amortizacijsko skupino, določiti drugo amortizacijsko skupino. Šele nato lahko to amortizacijsko skupino izbrišemo iz šifranta.

 1. V meniju Šifranti > Amortizacijske skupine na preglednici s klikom na naziv izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo izbrisati.
 2. Kliknemo Briši
 3. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 4. S klikom na V redu bo amortizacijska skupina dokončno izbrisana.
V tem prispevku