Knjiženje izdanih računov in dnevnih iztržkov

Navodilo velja za knjiženje izdanih računov in dnevnega iztržka.

Aktivacija knjiženja

1. V meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in dnevnega iztržka aktiviramo knjiženje temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka. 

Nastavitve knjiženja izdanih računov in iztržkov

2. Šifrant načinov plačil naj se prepiše iz modula izdanih računov > dodana kljukica samodejno prepiše šifrant načinov plačila na izdanih računih.

3. Možnost vnosa denarne enote na računih: program bo omogočil vnos tujih denarnih enot na vnosu.

4. Možnost vnosa vrste davka (blago/storitev): program bo omogočil izbiro vrste pri vnosu davka (ali gre za blago ali za storitve)

Polog gotovine v EUR v blagajno

5. Potrditev dokumenta pripravi polog gotovine > dodana kljukica pripravi pri potrditvi iztržka samodejno prejemek v blagajni.

6. Prejemek: izberemo vrsto prejemka.

7. Blagajna: izberemo blagajno.

8. Potrdimo. Nato nadaljujemo z vnosi.

9. Če smo pomotoma aktivirali modul, prekličemo aktivacijo s klikom na Preklic potrditve modula.

Vnos Iztržka

 1. Za vnos iztržka kliknemo Nov > Iztržek
 2. Analitika > vnesemo analitiko, če jo uporabljamo
 3. Opis > vnesemo številke računov, ipd.
 4. Datum > vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum)
 5. Izberemo Način plačila >  vpišemo znesek in izberemo stranko.
 6. Izberemo Stopnjo davka, določimo blago ali storitev, osnovo in vrednost DDV
 7. Izberemo Konto prihodka.
 8. Shranimo vnos.
 9. Znotraj Iztržka lahko vnesemo tudi Izdan račun, ki je zajet v iztržku s klikom na gumb.

Vnos izdanega računa v iztržku

 1. Za vnos Izdanega računa v okviru iztržka kliknemo Nov > Izdan račun v iztržku
 2. Analitika > vnesemo analitiko, če jo uporabljamo
 3. Opis > vnesemo številke računov, ipd.
 4. Datum > vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum)
 5. Izberemo Kupca.
 6. Izberemo Stopnjo davka, določimo blago ali storitev, osnovo in vrednost DDV
 7. Shranimo vnos.

Vnos izdanega računa

 1. Za vnos izdanega računa kliknemo Nov > Izdan račun
 2. Analitika > vnesemo analitiko, če jo uporabljamo
 3. Opis > vnesemo številke računov, ipd.
 4. Datum > vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum)
 5. Izberemo Kupca,
 6. vpišemo datume opravljanja in zapadlosti,
 7. vpišemo Vezo za plačilo,
 8. Denarna enota > predlaga domačo denarno enoto,
 9. izberemo Način plačila >  vpišemo znesek,
 10. izberemo Stopnjo davka, določimo blago ali storitev, osnovo in vrednost DDV ter Vrsto obračuna DDV.
 11. Izberemo Konto prihodka.
 12. Shranimo vnos.

Vnos predplačila

 1. Za vnos predplačila ali avansa kliknemo Nov > Predplačilo
 2. Analitika > vnesemo analitiko, če jo uporabljamo
 3. Opis > vnesemo številke računov, ipd.
 4. Datum > vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum)
 5. Izberemo Kupca,
 6. vpišemo datume opravljanja,
 7. izberemo Stopnjo davka, določimo blago ali storitev, osnovo in vrednost DDV.
 8. Shranimo vnos.

Masovno potrjevanje

Če imamo več osnutkov iztržkov in izdanih računov jih s klikom na Masovno potrjevanje masovno potrdimo.

 1. Izberemo > Masovno potrjevanje,
 2. s kljukico označimo promete katere bomo potrdili,
 3. kliknemo Naprej ,
 4. nato še Izvedi in V redu.

Kaj program pripravi?

Program potrdi vse osnutke in pripravi temeljnice.

V tem prispevku