Knjiženje izdanih računov in dnevnih iztržkov

Navodilo velja za knjiženje izdanih računov in dnevnega iztržka. V meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov lahko vnesemo iztržek, izdan račun v iztržku, izdan račun in izdan račun za predplačilo.

Aktivacija knjiženja

Knjiženje temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka aktiviramo v meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov.

1. Šifrant načinov plačil naj se prepiše iz modula izdanih računov: program prepiše šifrant načinov plačil iz menija izdani računi.

Nastavitve knjiženja izdanih računov in iztržkov

2. Možnost vnosa denarne enote na računih: program omogoči vnos tujih denarnih enot na vnosu prometa.

3. Možnost vnosa vrste davka (blago/storitev): program omogoči izbiro vrste davka pri vnosu prometa (ali gre za blago ali za storitev).

4. Možnost vnosa trgovskih podatkov: program omogoči vnos prometa maloprodaje (vnos nabavne vrednosti, prodajen vrednosti in DDV od prodajen vrednosti)

Polog gotovine v EUR v blagajno

5. Potrditev dokumenta pripravi polog gotovine: program pripravi pri potrditvi iztržka samodejno prejemek v blagajni. 

 • Če izberemo, da program pripravi polog gotovine v blagajno, sta prejemek in blagajna obvezna podatka.

6. Prejemek: izberemo vrsto prejemka.

7. Blagajna: izberemo blagajno.

8. Vnos nastavitev knjiženja Potrdimo.

9. Če smo meni pomotoma aktivirali, prekličemo aktivacijo s klikom na Preklic potrditve modula.

10. Naknadno lahko tudi urejamo nastavitve in načine plačil s klikom na gumb Nastavitve.

Vnos Iztržka

1. Za vnos iztržka kliknemo Nov > Iztržek.

2. Analitika: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko. 

 • Če na spustnem seznamu ni želene analitike, jo dodamo s klikom na .

3. Opis: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.

4. Datum: vpišemo datum iztržka (program samodejno predlaga sistemski datum).

Načini plačil

5. Izberemo Način plačila in vpišemo znesek ter izberemo stranko.

 • Pri načinu plačila gotovina in gotovina po povzetju program ne omogoča vnosa stranke.

Davki

6. Izberemo Stopnjo davka.

7. Vsebina: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša na blago ali storitev.

8. Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene z DDV, vnesemo osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV. Program samodejno izračuna osnovo.

Če imamo v  nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene brez DDV, vnesemo osnovno za DDV. Program samodejno izračuna vrednost DDV.

Prihodki

9. Izberemo Konto prihodka. Program samodejno predlaga znesek.

10. Vnos podatkov shranimo.

11. Znotraj Iztržka lahko vnesemo tudi Izdan račun, ki je zajet v iztržku s klikom na gumb.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami.

Vnos izdanega računa v iztržku

 1. Za vnos Izdanega računa v iztržku kliknemo Nov > Izdan račun v iztržku
 2. Analitika: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko. 
 3. Opis: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
 4. Datum: vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum).
 5. Izberemo Kupca.

  Davki

 6. Izberemo Stopnjo davka.
 7. Vsebina: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša na blago ali storitev.
 8. Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene z DDV, vnesemo osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV. Program samodejno izračuna osnovo.
  Če imamo v  nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene brez DDV, vnesemo osnovno za DDV. Program samodejno izračuna vrednost DDV.
 9. Vnos podatkov shranimo.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami.

Vnos izdanega računa

 1. Za vnos izdanega računa kliknemo Nov > Izdan račun.
 2. Analitika: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko. 
 3. Opis: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
 4. Datum: vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum).
 5. Izberemo Kupca.
 6. Vpišemo datum opravljanja in
 7. datum zapadlosti.
 8. Vpišemo Vezo za plačilo.
 9. Denarna enota: polje je prikazano, če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa denarne enote na računih. Program predlaga domačo denarno enoto, na spustnem seznamu lahko izberemo tujo denarno enoto.

  Načini plačil

 10. Izberemo Način plačila in vpišemo znesek.

  Davki

 11. Izberemo Stopnjo davka. 
 12. Vsebina: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša na blago ali storitev.
 13. Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene z DDV, vnesemo osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV. Program samodejno izračuna osnovo.
  Če imamo v  nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene brez DDV, vnesemo osnovno za DDV. Program samodejno izračuna vrednost DDV.
 14. Izberemo Vrsto obračuna DDV.

  Prihodki

 15. Izberemo Konto prihodka. Program samodejno predlaga znesek.
 16. Vnos podatkov Shranimo.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami.

Vnos predplačila

 1. Za vnos predplačila (avansa) kliknemo Nov > Predplačilo.
 2. Analitika: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko. 
 3. Opis: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
 4. Datum: vpišemo datum iztržka  (program samodejno predlaga sistemski datum).
 5. Izberemo Kupca.
 6. Vpišemo datum opravljanja.

  Davki

 7. Izberemo Stopnjo davka. 
 8. Vsebina: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša na blago ali storitev.
 9. Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene z DDV, vnesemo osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV. Program samodejno izračuna osnovo.
  Če imamo v  nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > Cene brez DDV, vnesemo osnovno za DDV. Program samodejno izračuna vrednost DDV.
 10. Vnos podatkov Shranimo.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami.

Iztržek in izdan račun za maloprodajo (nepovezana maloprodaja)

Pri vnosu iztržka in izdanega računa program ponudi možnost prometa maloprodaje.

 1. V glavi iztržka oziroma izdanega računa označimo polje Vnos trgovskih podatkov.
 2. Program pri razdelku Trgovina na drobno ponudi vnos prometa maloprodaje:
  • Izberemo Stopnjo davka. 
  • Vnesemo Nabavno vrednost.
  • Vnesemo Prodajno vrednost.
  • Program samodejno predlaga Prodajno vrednost z DDV.
  • Program samodejno predlaga DDV.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami.

Vnos iztržka za vrednostno maloprodajo

Če imamo vneseno vsaj eno skladišče za vrednostno maloprodajo, program pri vnosu iztržka in izdanega računa ponudi možnost izbire skladišča.

 1. V glavi iztržka oziroma izdanega računa označimo polje Vnos trgovskih podatkov.
 2. Program prikaže polje Skladišče, kjer izberemo skladišče vrednostne maloprodaje.
 3. Pri razdelku Trgovina na drobno:
  • Izberemo Stopnjo davka. 
  • Vnesemo Prodajno vrednost.
  • Program samodejno predlaga Prodajno vrednost z DDV.
  • Program samodejno predlaga DDV.
 4. Vnos podatkov Shranimo.

Kaj program pripravi?

S potrditvijo vnesenega prometa program pripravi:

 • temeljnico in 
 • izdajo iz skladišča vrednostne maloprodaje.

Masovno potrjevanje

Če imamo več osnutkov iztržkov in izdanih računov, jih s klikom na Masovno potrjevanje potrdimo več hkrati.

 1. Izberemo zavihek Masovno potrjevanje.
 2. S kljukico označimo promete, ki jih želimo potrditi.
 3. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, na katerem pregledamo izbrane vrstice.
 4. S klikom na Izvedi in V redu program:
  • potrdi izbrane osnutke in 
  • pripravi temeljnice.
V tem prispevku