Pri knjiženju iztržka dodana možnost izbire vrste obračuna DDV pri vnosu predplačila

Uskladili smo delovanje knjiženja izdanih računov in iztržkov. Program glede na tip stranke in izbrano vrsto obračuna DDV predlaga vrednost DDV.

Na primer, če v meniju Knjigovodstvo > Knjiženje dnevnih iztržkov vnesemo izdan račun za kupca iz drugih držav, program izračuna vrednost DDV glede na izbrano vrsto obračuna DDV. Vrednost DDV predlaga pri naslednjih vrstah obračuna DDV:

  • Obračuna se DDV.
  • Prevoz potnikov.
  • Potovalne agencije.

Pri ostalih vrstah obračuna DDV pa program DDV-ja ne obračuna.

Polje Vrsta obračuna DDV smo dodali tudi na vnos izdanega računa za predplačilo. Po novem lahko tudi pri knjiženju predplačila oziroma končnega računa z upoštevanim predplačilom izberemo ustrezno vrsto obračuna DDV. Program glede na tip stranke in izbrano vrsto obračuna DDV predlaga vrednost DDV.

Več o knjiženju izdanih računov in iztržkov preberite tukaj

V tem prispevku