Formiranje blagajniškega prejemka in izdatka neposredno iz bančnega izpiska

Na bančnem izpisku je mogoče narediti blagajniški prejemek ali izdatek neposredno iz vrstice bančnega izpiska. 

Za prikaz blagajniškega prejemka ali izdatka na bančnem izpisku, najprej aktiviramo Blagajno.

Če pri dodajanju vrstice uporabimo konto 1090 (Denar na poti), program ponudi možnost vnosa blagajniškega prejemka/izdatka:

Kaj program pripravi?

Ob potrditvi bančnega izpiska program pripravi promet prejemka ali izdatka v modulu Blagajna na datum bančnega izpiska ter temeljnico bančnega izpiska. 

V tem prispevku