Boniteta pri napotenem delavcu - predlaganje obdobja v polje M05 na REK obrazcu

V primeru napotenega delavca, pri katerem je boniteta vezana tako na redno delo kot na napotitev, program polni podatke v polje M05 na REK obrazcu ločeno, tj. sorazmerno za obdobje rednega dela in za obdobje napotitve. 

V tem prispevku