Invalidnina

Navodilo velja za obračun invalidnine.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci.
 2. Kliknemo na Ime in priimek delavca.
 3. Kliknemo na Uredi.
 4. Če želimo, da se Osebna olajšava za invalidnost upošteva pri obračunu plače dodamo kljukico pri zapisu Osebna olajšava za invalidnost (v razdelku Podatki za osebne prejemke, pri Podatkih za dohodnino).
 5.  Če delavec dela polovični delovni čas, aktiviramo pri Podatkih za invalidnino kljukico na Polovična invalidnost.
 6. Vnesemo Številko zadeve za invalidnino, da se bo izpisala na zahtevku za invalidnino.
 7. Nastavitve shranimo.

Obračun invalidnine

Invalidnino lahko obračunamo na dva načina:

1. Delavec ima označeno polovično invalidnost

 1. V meniju > Plače > Obračun plač.
 2. Obračunamo plačo za delavca, ki ima nastavitev Polovična invalidnost.
  • Program samodejno pripravi obračunsko vrstico za polovični invalidnost, ostale ure predlaga kot redno delo ali državni praznik.

2. Delavec nima označene polovične invalidnosti

Drugi način obračuna je ročni vnos postavke na delavcu v obračunu plače.

 1. V meniju > Plače > Obračun plač.
 2. Obračunamo plačo za delavca, ki nima nastavitve za Polovično invalidnost.
 3. Izberemo vrsto izplačilo Invalidnina in vpišemo ure invalidnosti.
 4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo na Shrani.
 5. Za obračunano invalidnino program pripravi Zahtevek za invalidnino.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • zahtevek za invalidnino,
 • REK obrazce.
V tem prispevku