Načini plačil na izdanih računih

Pri vnosu izdanih računov smo dodali možnost vnosa načina plačil. Ta možnost pride v poštev pri knjiženju računa Booking, Airbnb, Paypal, spletne trgovine in za ostale primere izstavitve računa.

V programu so sistemsko že vneseni načini plačil, ki jih urejajo skrbniki sistema Minimax. Načine plačil vnesemo v šifrant tudi ročno.

Več o vnosu načina plačil lahko preberete na tej povezavi.

V tem prispevku