Pregled odprtih in zaprtih postavk za posamezno stranko

Pri pregledu odprtih postavk za posamezno stranko lahko po novem preverimo tudi že zaprte postavke. Ta funkcionalnost pride predvsem v poštev, ko moramo preveriti pravilnost zapiranja oziroma ko moramo uskladiti stanje pri posamezni stranki. 

V meniju Poslovanje > Odprte postavke na osnovni preglednici izberemo stranko. Program prikaže seznam odprtih postavk za izbrano stranko. Na tem mestu izberemo ali želimo pregledovati samo odprte postavke ali vse postavke. Če izberemo vse postavke, program prikaže odprte in zaprte postavke za določeno stranko z informacijo o zapiranju.

Več o pregledu odprtih postavk preberite tukaj.

V tem prispevku