Pošiljanje dokumentov po e-pošti

V programu imamo možnost pošiljanja dokumentov neposredno po e-pošti.

 

1. Znotraj posameznega dokumenta kliknemo > Pošlji po e-pošti pri naslednjih dokumentih:

 • Izdan račun
 • Predračun
 • Izdaja
 • Prejeta naročila
 • Izdana naročila
 • Delovni nalogi

 

2.  Prek tiskanja posameznih dokumentov in prek odloženih izpisov  kliknemo > Pošlji po e-pošti pri naslednjih dokumentih:

 • Knjižbe
 • Dnevnik knjiženja
 • Plačilni nalogi
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Odprte postavke
 • Kartica konta
 • Opomini
 • Izpis odprtih postavk

 

 

Priprava sporočila za pošiljanje:

1. V Polju Za > program upošteva e-naslov iz Šifranta stranke v kolikor imamo podatek vnesen na polju Stiki.

Sicer vnesemo ročno podatek na sledeči način:

- v polje Za vnesemo e-naslov in ime osebe ( Stik lahko shranimo. Podatek program prepiše na stranko. Pri naslednjem pošiljanju ga lahko ponovno izberemo.)

- s klikom na znak + > Program omogoča vnos in pošiljanje na več e-naslovov

2. Kp > dodana kljukica pošlje kopijo računa na naš e-poštni naslov

3. Odgovori na > Vpišemo e-naslov, na katerega bomo prejeli odgovor s strani prejemnika.

4. Zadeva > program samodejno prepiše št. dokumenta.

5. Vsebina: vsebino sporočila program samodejno predlaga iz sistema, katerega lahko poljubno uredimo.

6. Priponke : lahko pošiljamo:

- obstoječe priponke : možnost imamo, da obstoječe priponke ne pošiljamo ( to uredimo s klikom na kljukico na koncu priponke).

- dodamo nove priponke:  prek gumba Dodaj priponko (novih priponk program ne shranjuje)

Omejitev velikosti priponk je 3MB.

Če imamo izstavljen dokument v tujem jeziku, program pripravi zadevo, vsebino, besedilo vsebine in opombo v izbranem tujem jeziku.

 

V tem prispevku