Pošiljanje dokumentov po e-pošti

V programu imamo možnost pošiljanja dokumentov neposredno po e-pošti.

 1. Znotraj posameznega dokumenta kliknemo > Pošlji po e-pošti pri naslednjih dokumentih:
  • Izdan račun
  • Predračun
  • Izdaja
  • Prejeta naročila
  • Izdana naročila
  • Delovni nalogi
 2. Prek tiskanja posameznih dokumentov kliknemo > Pošlji po e-pošti pri naslednjih dokumentih:
  • Knjižbe
  • Dnevnik knjiženja
  • Plačilni nalogi
  • Bilanca stanja
  • Izkaz poslovnega izida
  • Odprte postavke
  • Kartica konta
  • Opomini
  • Izpis odprtih postavk

Priprava sporočila za pošiljanje:

 1. V polju Za > program upošteva e-naslov iz šifranta stranke v kolikor imamo podatek vnesen na polju Stiki. 
  • Sicer vnesemo ročno podatek na sledeči način:
   • v polje Za vnesemo e-naslov in ime osebe ( Stik lahko shranimo. Podatek program prepiše na stranko. Pri naslednjem pošiljanju ga lahko ponovno izberemo.)
   • s klikom na znak + > Program omogoča vnos in pošiljanje na več e-naslovov
 2. Kp > dodana kljukica pošlje kopijo računa na naš e-poštni naslov
 3. Odgovori na > Vpišemo e-naslov, na katerega bomo prejeli odgovor s strani prejemnika.
 4. Zadeva > program samodejno prepiše št. dokumenta.
 5. Vsebina: vsebino sporočila program samodejno predlaga iz sistema, katerega lahko poljubno uredimo.
 6. Priponke: lahko pošiljamo:
  • obstoječe priponke : možnost imamo, da obstoječe priponke ne pošiljamo ( to uredimo s klikom na kljukico na koncu priponke).
  • dodamo nove priponke:  prek gumba Dodaj priponko (novih priponk program ne shranjuje)

Omejitev velikosti priponk je 3MB.

 • Če imamo izstavljen dokument v tujem jeziku, program pripravi zadevo, vsebino, besedilo vsebine in opombo v izbranem tujem jeziku. 

V tem prispevku