Obračun obresti

V programu lahko obračunamo obresti na odprte postavke za določeno obdobje in obresti na zamujena plačila. Obračunamo lahko tudi obresti na poljubno glavnico za določeno časovno obdobje. Program uporablja za obračun proporcionalno (linearno) metodo. Izberemo lahko predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki je ažurirana sistemsko, lahko pa dodamo obrestno mero v poljubni višini. Obračun obresti lahko natisnemo.

Articles

Obračun obresti
V Minimaxu je mogoče obračunavati obresti na odprte postavke, zamujena plačila ali poljubno glavnico za določeno časovno obdobje.