Izdaja - navodila za uvoz vrstic prometa zalog v Minimax (excel)

Navodilo velja za uvoz podatkov Izdaje na zalogo preko CSV datoteke (Excel).

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo

 1. V meniju Poslovanje > Zaloga kliknemo Nov in izberemo Izdaja.
 2. Izberemo Podvrsto prometa > Kupcu in izpolnimo še ostale podatke glave dokumenta.
 3. V osnutku Izdaje kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 4. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.
 5. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo vnesemo podatke

6. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 •  Šifra Artikla

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja. Podatek je obvezen.

Primer šifre: 8045

 • Naziv artikla

Vnesemo naziv artikla. Naziv artikla program prepiše na vrstico izdaje. 

Če naziva artikla ne izpolnimo, program na vrstico izdaje vpiše naziv iz Šifrant > Artikli.

 • Šifra Skladišča

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Podatek je obvezen.

Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča. Če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo. 

 • Količina

Vnesemo količino artiklov, ki jih izdajamo iz zaloge. Podatek je obvezen

 • % popusta

Vnesemo vrednost popusta. Podatek ni obvezen. 

 • Prodajna cena

Vnesemo prodajno ceno artikla. 

Podatek je obvezen, če vnašamo artikle v skladišče, kjer se vodijo zaloge po prodajni vrednosti.

 • Prodajna cena z DDV

Vnesemo prodajne ceno artikla z DDV.

Podatek je obvezen, če vnašamo artikle v skladišče, kjer se vodijo zaloge po prodajni vrednosti.

 • Vrednost

Vnesemo vrednost vseh artiklov (celote). Podatek je obvezen

 • Serija

Vnesemo oznako serije. Podatek je obvezen le v primeru, če vodimo zalogo (artikle) po serijah. 

 • Serijska številka

Vnesemo oznako serijske številke. Podatek je obvezen le v primeru, če vodimo zalogo (artikle) po serijskih številkah. 

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

7. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

8. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Poslovanje > Zaloga kliknemo Nov in izberemo Izdaja.
 2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko.
 3. Nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 4. Kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka Izdaje

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge program vnese promet Izdaje z uvoženimi vrsticami.
 2. Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.
 3. Izdajo potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku