Masoven preklic temeljnic

Po novem lahko prekličemo tudi več temeljnic hkrati. V meniju Dvostavno knjigovodstvo > Masovne obdelave smo dodali novo akcijo Preklic potrditve. Ta možnost omogoča masovni preklic potrjenih temeljnic v osnutek. Temeljnice, ki jih želimo preklicati v osnutek, označimo in izvedemo vse korake letnih obdelav.

Več o masovnih obdelavah v dvostavnem knjigovodstvu preberite tukaj.

V tem prispevku