Prejeti račun za obresti leasinga

1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.

2. Na vrstici računa, v spustnem seznamu izberemo odhodek za obresti leasinga.

3. Če na seznamu ni ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na , oziroma popravimo obstoječega s klikom na :

  • Vpišemo naziv odhodka, npr. Obresti leasinga.
  • Izberemo ustrezen konto. Predlagamo, da za obresti leasinga odprete analitični konto npr. 97500 –  Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema.
  • Določimo želene DDV lastnosti na odhodku.
  • V zavihku Ostalo izberemo konto Obveznosti, npr. 2800 - Kratkoročne obveznosti za obresti.

4. Vnesemo Osnovo in znesek DDV.

5. Vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.

6. Kliknemo Shrani vrstico.

7. Račun potrdimo.

V tem prispevku