Prejeti račun za obresti leasinga

Navodilo velja za vos prejetega računa za obračun obresti leasinga.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo nov odhodek za obresti leasinga. Odhodek naj ima naslednje lastnosti:
  • Vrsta odhodka > Navaden odhodek.
  • Ustrezen konto za knjiženje. Predlagamo, da za obresti leasinga odprete analitični konto, npr. 97500 –  Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema.
  • Določimo želene DDV lastnosti na odhodku.
  • Vnesemo Osnovo in znesek DDV.
  • Po želji vpišemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
  • V zavihku Ostal podatki izberemo Konto obveznosti, npr. 2800 - Kratkoročne obveznosti za obresti.
  • Vnos odhodka shranimo.
 3. Račun potrdimo.

V tem prispevku