Prejeti končni račun z upoštevanim predplačilom

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV, prejme končni račun, na katerem je upoštevano dano predplačilo. 

Pogoj je, da smo predhodno poknjižili prejeti prejeti račun za predplačilo

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. Znesek računa predstavlja znesek, ki je še ostal za plačilo.
    • Če je bil račun v celoti poravnan s predplačilom, vnesemo znesek 0,00.
  3. Nato vnesemo vrstice računa.

Upoštevanje predplačila

4. V polju Povezava na predplačilo najdemo vsa predplačila te stranke (pomembno je, da je polje Odhodek prazno oziroma vnesemo odhodek, ki nosi konto 1300 za dana predplačila).

5. Izberemo predplačilo, program prenese podatke (odhodek, znesek osnove in DDV, opis) iz predplačila in negativno količino (-1). 

6. Program prenese celoten Znesek osnove predplačila z negativnim predznakom, ki ga lahko popravimo. 

7. Program predlaga Znesek DDV iz predplačila z negativnim predznakom, ki ga lahko popravimo. 

8. Kliknemo na Shrani vrstico.

Vnos dejanskega odhodka

9. V polju Odhodek na spustnem seznamu izberemo dejanski odhodek računa.

10. Program predlaga Znesek osnove, ki predstavlja celotni znesek izbranega odhodka. Po potrebi ga popravimo.

11. Program predlaga Znesek DDV, ki predstavlja znesek DDV izbranega odhodka. Po potrebi ga popravimo.

12. Kliknemo Shrani vrstico.

13. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Obračun DDV

  1. Če je bil znesek računa v celoti že plačan s predplačilom, končni prejeti račun v davčne evidence ne bo zapisan, ker je bil celotni DDV obračunan že s prejetim računom za predplačilo. 
  2. Če je bil znesek računa samo delno plačan s predplačilom, bo s končnim prejetim računom v davčne evidence zapisana samo osnova in pripadajoči del DDV-ja, ki še ni bil obračunan s prejetim računom za predplačilo.

Obveznost do dobavitelja

  1. Če je bil račun v celoti plačan s predplačilom, bo program obveznost do dobavitelja samodejno v celoti zaprl.
  2. Če je bil račun samo delno plačan s predplačilom, bo program samodejno zaprl ta del obveznosti in bo vzpostavil obveznost za odprt del računa.

Prikaz nepovezanih predplačil

Na spustnem seznamu se prikazujejo samo nepovezana predplačila. V nastavitvah organizacije lahko z vnosom datuma pri Upoštevanje predplačil od datuma omejimo prikaz glede na datum predplačil.

Kako knjižimo plačilo prejetega računa preko bančnega izpiska preverite tukaj. 

V tem prispevku