Delavci - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz delavcev preko CSV datoteke (Excel).

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

 1. V meniju Nastavitve Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.
 4. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke:

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 • Šifra

Podatek je potrebno obvezno izpolniti. Šifra je lahko sestavljena iz številk in črk.

Primer šifre: 1

 •  Ime

Podatek je obvezen.

Primer imena: Jaka

 •  Priimek

Podatek je obvezen.

Primer priimka: Racman 

 • Datum rojstva

Podatek je obvezen.

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 21.1.2013 

 • Spol

Podatek je obvezen.

 • M - moški
 • Z - ženski

Primer: M 

 • EMŠO

Podatek ni obvezen.

Vnesemo EMŠO delavca. 

 • Davčna številka

Podatek je obvezen.

Vnesemo davčno številko delavca

Primer davčne številke: 12345678 

 • Naslov

Podatek je obvezen.

Primer naslova: Slovenska cesta 10 

 • Pošta

Podatek je obvezen.

Vnesemo poštno številko pošte.

Primer pošte: 5290 

 • Kraj pošte

Podatek je obvezen.

Vnesemo kraj pošte.

Primer kraja pošte: Šempeter pri Gorici 

 • Država prebivanja

Podatek je obvezen.

Vnesemo državo iz šifranta držav, ki je v meniju Šifranti > Delavci > Država prebivanja.

Primer za državo Slovenija: SI 

 • Država rezidentstva

Podatek je obvezen.

Vnesemo državo iz šifranta držav, ki je v meniju Šifranti > Delavci > Država rezidentstva.

Primer za državo Slovenija: SI 

 • Začetek IBAN

Podatek je obvezen.

Vnesemo prve 4 znake transakcijskega računa.

Primer: SI56 

 • TRR

Podatek je obvezen. 

Da bo program pripravil ustrezni plačilni nalog za delavca na obračunu plače, vnesemo številko TRR-ja brez presledkov in brez predpone SI56. Predpono vpišemo v začetek IBAN.

Primer TRR-ja: 100001002222333 

 • BIC

Podatek je obvezen.

BIC koda banke za TRR.

Primer BIC: ABCD1234

 • Začetek IBAN (Delitev)

Podatek ni obvezen.

Vnesemo prve 4 znake transakcijskega računa.

Primer: SI56 

Uporabimo v primeru, ko ima delavec dva bančna računa za delitev izplačila plače.

 • TRR (Delitev)

Podatek ni obvezen.

Vnesemo številko TRR-ja brez presledkov in brez predpone SI56. Predpono vpišemo v začetek IBAN (za primer delitve).

Primer TRR-ja: 100001002222333 

 • BIC (Delitev)

Podatek ni obvezen.

BIC koda banke za TRR (za primer delitve)

Primer BIC: ABCD1234

 • Odstotek (Delitev)

Vpišemo odstotek delitve

Primer: 25

 • Vrednost (Delitev)

Podatek ni obvezen.

Vpišemo vrednost delitve

Primer: 250,00

 • Analitika

Podatek ni obvezen.

Vnesemo šifro analitike. Analitiko vnesemo v šifrant > analitik pred uvozom delavca. 

 • Vrsta zaposlitve

Podatek je obvezen.

Izbiramo med naslednjimi vrstami zaposlitve:

 • ZD - zaposlen delavec,
 • ZL - zaposlen lastnik,
 • ZAP - zaposlen drugod,
 • DSP - dijak ali študent na obvezni praksi,
 • ZJD - zaposleni delavec - javna dela,
 • ZDD - zaposleni delavec - dopolnilno delo.

Primer: ZD 

 • Datum zaposlitve

Podatek je obvezen.

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013 

 • Datum prekinitve

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013 

 • Datum zaposlitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek vnašamo, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 1.1.2015 

 • Datum prekinitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek vnašamo, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 31.1.2015 

 • Zavarovalna podlaga

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbiramo med:

 • 005 - Podlaga 005
 • 104 - Podlaga 104
 • 040 in112 - Podlaga 040 + 112
 • 040 - Podlaga 040
 • 103 - Podlaga 103
   
 • Zavarovalna osnova

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbiramo med:

 • MINOSN - Minimalna osnova,
 • MAX - Maksimalna osnova,
 • VNS - Vnos zneska.

Primer: MINOSN 

 • Znesek zavarovalne osnove

Podatek vnašamo če smo pri Zavarovalna osnova izbrali VNS (vnos zneska)

Primer: 930,00 

 • Znižanje zavarovalne osnove

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • D - Da,
 • N - Ne. 
 • Če smo izbrali Da, vnesemo še Odstotek znižanja zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 20

 •  Obračun od višje zavarovalne osnove

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • - Da,
 • N - Ne.
 •  Če smo izbrali Da, vnesemo še Znesek višje zavarovalne osnove

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 1.006,42 

 • Prispevki se odtegnejo od nagrade

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo ali zasebnik.

 • D - Da,
 • - Ne.
   
 • Osnova za urno postavko

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • - Bruto plače na mesec,
 • - Točk na uro,
 • N - Neto plače na mesec,
 • - Točk na mesec,
 • A - Minimalna plača.

Primer: B

 •  Vrednost osnove za urno postavko

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik) in če ni izbrana Osnova za urno postavko minimalna plača.

Primer: 1.500

 •  Osnova za prevoz na delo

Podatek je obvezen.

Izbiramo med:

 • D - Na delovni dan,
 • K - Km na dan,
 • M - Na mesec za delovne dneve,
 • F - Na mesec,
 • N - Prevoz na delo se ne obračunava.

Primer: D 

 • Vrednost osnove za prevoz na delo

Podatek je obvezen.

Vrednost glede na izbrano osnovo za prevoz na delo.

Primer: 13,78 

 • Št. ur zaposlitve na teden

Podatek ni obvezen, saj program pri uvozu samodejno upošteva 40 ur

Primer: 40 

 • Št. dni zaposlitve na teden

Podatek ni obvezen, saj program pri uvozu samodejno upošteva 5 dni

Primer: 5

 • Letni sklad ur

Podatek ni obvezen, saj program pri uvozu samodejno upošteva sklad ur glede na poslovno leto.

Primer: 2.088

 • Kolektivna pogodba

Podatek ni obvezen.

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Obračun avtomatskih izplačil

Podatek ni obvezen. Gre za avtomatsko upoštevanje oz. obračun delovne dobe in stalnosti

Podatek vnašamo, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.
   
 • Cena prehrane na dan

Podatek ni obvezen.

Če vnesemo ceno prehrane na dan velja za enega delavca, če pustimo polje prazno, ceno upošteva iz sistema.

 • Leta delovne dobe pred zaposlitvijo

Podatek ni obvezen.

Če vnesemo podatke bo program samodejno izračunaval delovno dobo.

Primer: 0 

 • Meseci delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 11 

 • Dnevi delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 29 

 • Leta delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Vpišemo število let delovne dobe, ki jih ima delavec, preden se je zaposlil v sedanji organizaciji.

Primer: 3

 •  Meseci delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 1 

 • Dnevi delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 0 

 • Splošna olajšava

Podatek je obvezen.

Izbiramo med:

 • - Navadna,
 • - Ni,
 • - Povečana,
 • - Ročni vnos olajšave.

Primer: D 

 • Znesek splošne olajšave

Podatek je obvezen, če smo predhodno izbrali Z - ročni vnos olajšave.

Primer: 368,22 

 • Osebna olajšava za invalidnost

Podatek ni obvezen.

Izbiramo med:

 • - Da,
 • - Ne.
   
 • Glavni delodajalec

Podatek je obvezen.

Izbiramo med:

 • - Da,
 • - Ne.

Primer: D 

 • Odstotek dohodnine

Podatek ni obvezen.

Primer: 16 

 • Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

Podatek ni obvezen.

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • - Ne.

Primer: N 

 • Odstotek davka - mednarodne pogodbe

Podatek ni obvezen.

Podatek vpišemo, je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe.

Primer: 16 

 • Št. potrdila oz. odločbe - mednarodne pogodbe

Podatek ni obvezen.

Podatek vnašamo, je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe. 

 • Polovična invalidnost

Podatek ni obvezen.

Izbiramo med:

 • D - Polovična invalidnost,
 • N - Ni.
   
 • Invalid nad kvoto

Podatek ni obvezen.

Izbiramo med:

 • - Da,
 • - Ne.
   
 • Št. zadeve za invalidnino

Podatek ni obvezen. 

Vpišemo številko.

 • Šifra davčne uprave

Podatek je obvezen.

Podatek vnašamo, če je vrsta zaposlitve: zaposleni lastnik.

Primer: 44 

 • Št. za zavod za zdravstveno zavarovanje

Podatek ni obvezen.

Vnos številke za zavod za zdravstveno zavarovanje. 

 • Reg. št. zavezanca ZPIZ

Podatek ni obvezen.

Vnos registrske številke zavezanca ZPIZ. 

 • Opomba

Podatek ni obvezen.

Vnos opombe. 

 • Uporaba

Podatek je obvezen.

Izbiramo med:

 • D - Da,
 • N - Ne.
 • Delovno mesto

Podatek ni obvezen. vnesemo lahko poljubno besedilo.

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo:

6. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo.
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.

Program prikaže poročilo o uvozu.

 • Sicer pa delavce lahko v Minimax uvažamo preko xml datoteke.

Uvožene delavce nato v šifrantu delavcev uredimo in jim nastavimo znesek plače, vrsto zaposlitve in ostale podatke.

V tem prispevku